Nâng cao chất lượng chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

(PLVN) -Chiều 7/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2020 do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến chủ trì. 

Nâng cao chất lượng chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong năm 2020, công tác lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã có nhiều đổi mới, chuyển từ việc xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả nhiệm kỳ sang hướng trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm, bảo đảm tính linh hoạt, tăng cường tính thích ứng nhanh của chính sách, pháp luật với các vấn đề kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng pháp luật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách hành chính. Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành tiếp tục được chú trọng, nâng cao. 

 

Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc thể chế hoá các chủ trương, đường lói của Đảng, cụ thể hoá các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí ; cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng pháp luật, nâng cao chỉ số cải thiện quy định của pháp luật là nhiệm vụ chung của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương. Để hoàn thiện dự thảo báo cáo, Thứ trưởng đề nghị bám sát hơn các chỉ số cải thiện chất lượng quy định pháp luật được các tổ chức quốc tế, các chuyên gia sử dụng đã được tổng hợp, giải thích trong sổ tay hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; bổ sung thêm các nội dung liên quan đến đánh giá chỉ số cải thiện chất lượng quy định pháp luật; đánh giá sâu hơn nữa về kết quả thực hiện năm 2020, đặc biệt là những nội dung, giải pháp mới như hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng pháp luật, công tác kiểm tra VBQPPL…

Để nâng cao chỉ số đánh giá, Thứ trưởng đề nghị phải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các chỉ số, tiêu chí đánh giá, cách thức chuẩn bị, cách thức cung cấp các báo cáo, tài liệu, minh chứng để có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn cho các bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị kỹ các tài liệu, thông tin cho kỳ đánh giá năm 2021. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tiếp tục phối hợp với các đơn vị và một số địa phương để hoàn thiện dự thảo báo cáo; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng từ phía người dân và doanh nghiệp…. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm