Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự

(PLVN) -Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-TCTHADS ngày 16/11/2020 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục THADS.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự

Theo đó, trong năm 2020-2021, tập thể công chức, người lao động Tổng cục phấn đấu thực hiện 3 mục tiêu: Không có bất kỳ trường hợp sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực THADS. Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% kiểm soát tài liệu và hồ sơ; thực hiện đúng các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu; áp dụng cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo nhằm phục vụ công tác chuyên môn và chế độ báo cáo, tổng hợp; khai thác thông tin, chuyển nhận và xử lý văn bản qua môi trường mạng

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Tổng cục THADS đã xây dựng kế hoạch với 3 nhóm công việc tương ứng 3 mục tiêu, bao gồm: Bố trí nhân sự, sắp xếp công việc hợp lý; tuân thủ các quy trình theo TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng chặt chẽ các biểu mẫu quy định theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; khi phát hiện sai sót, tiến hành trao đổi thông tin hợp lý để hiệu chỉnh, khắc phục trước khi chuyển giao cho tổ chức/công dân. Nắm bắt chặt chẽ, cụ thể Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông; sắp xếp khoa học các văn bản pháp luật có liên quan để tra cứu, sử dụng hiệu quả khi giải quyết TTHC; kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải quyết TTHC; tổ chức khoa học hồ sơ công việc sau thụ lý, giải quyết TTHC. Đảm bảo đầy đủ phương tiện, trang thiết bị làm việc theo yêu cầu; phổ biến, hướng dẫn, tập huấn cách thức sử dụng cho công chức, người lao động; thường xuyên kiểm soát quá trình sử dụng và thực hiện truyền tải thông tin. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm