Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác pháp luật quốc tế

(PLVN) -Sáng 12/1, Vụ Pháp luật quốc tế (PLQT), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác pháp luật quốc tế

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020, công tác PLQT cơ bản đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Vụ PLQT đã chủ trì thẩm định 45 điều ước quốc tế (ĐƯQT); góp ý 119 ĐƯQT, thoả thuận quốc tế; chủ động tham gia chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các hoạt động trong lĩnh vực công pháp quốc tế, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; triển khai nhiều nhiệm vụ có liên quan, góp phần phát huy vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế về quyền con người; chủ động triển khai rà soát bước đầu hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền dân sự chính trị

Bên cạnh đó, Vụ đã hoàn thành xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Cơ quan quốc gia trong khuôn khổ Công ước tống đạt. Trong năm 2020, Vụ PLQT đã phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ trong việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện CPTPP; thực hiện tốt công tác uỷ thác tư pháp qua đường điện tử do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…

 

Năm 2021, Vụ PLQT tập trung hoàn thiện lĩnh vực pháp luật quốc tế thuộc nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định cấp ý kiến pháp lý; sơ kết 5 năm thực hiện Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại năm 1965 và triển khai thực hiện Công ước La Hay về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại năm 1970.

Tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Thoả thuận giữa Văn phòng kinh tế và văn hoá Việt Nam tại tại Đài Bắc với văn phòng kinh tế và văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều ước quốc tế; thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì, đại diện pháp lý cho Chính phủ trong giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến hội nhập quốc tế; tiếp tục kiện toàn tổ chức, thu hút nhân lực có chất lượng để bổ sung cho đội ngũ công chức của Vụ…

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Vụ PLQT vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp. Nhấn mạnh chất lượng góp ý thẩm định là công việc vô cùng quan trọng, do đó trong năm 2021, Thứ trưởng lưu ý cần rà soát kỹ lưỡng cơ chế thẩm định ĐƯQT; tăng cường rà soát ĐƯQT, công ước quốc tế đa phương; Lãnh đạo Vụ cần tập trung vào các mảng công việc có tính chiến lược của đơn vị. 

Về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Thứ trưởng đề nghị bám sát vào chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; tiếp tục quan tâm đến tư pháp quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá thủ tục hành chính, hồ sơ. Bên cạnh đó, tập trung thúc đẩy quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân đúng với cam kết quốc tế, phù hợp với pháp luật và điều kiện của Việt Nam; quan tâm hơn nữa công tác truyền thông hình ảnh của Vụ… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm