Nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ

(PLVN) - Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch liên ngành Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN năm 2019 giữa 2 cơ quan. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo kế hoạch, 2 cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ gồm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Phối hợp thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; mời Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Giám sát quá trình giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Ngoài những nhiệm vụ trên, việc triển khai kế hoạch phối hợp còn nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ; kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, nhất là trong bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm