Nâng cao hình ảnh của Tư pháp Việt Nam trên trường quốc tế

(PLVN) - Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã yêu cầu như trên khi tham dự Hội nghị triển khai công tác hợp tác quốc tế năm 2020 tổ chức chiều 7/1. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đông đảo cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) Nguyễn Hữu Huyên cho biết, năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, công tác năm 2019 tiếp tục được thúc đẩy theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Công tác chỉ đạo, điều hành của Vụ HTQT tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả. 

Trên cơ sở nguồn nhân lực còn hạn chế, Lãnh đạo Vụ HTQT đã chủ động sắp xếp, bố trí nhân sự, phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các phòng trong Vụ để triển khai nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý HTQT về pháp luật trên phạm vi toàn quốc và của Bộ tiếp tục được tăng cường thực hiện theo đúng quy định. 

Quan hệ hợp tác của Bộ với các đối tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, đảm bảo phù hợp với Đề án định hướng phát triển quan hệ HTQT của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020, góp phần hỗ trợ tích cực việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong năm 2019. 

Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên báo cáo kết quả công tác năm 2019 

Công tác vận động, tiếp nhận và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án HTQT tiếp tục đạt nhiều kết quả, nhằm tiếp tục tranh thủ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách pháp luật, cải cách tư pháp của Việt Nam với việc tiếp tục đàm phán các chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác có truyền thống hợp tác với Bộ như các cơ quan của UN, Đức và Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Kế thừa và phát huy kết quả công tác đã đạt được trong năm 2019 và giai đoạn trước đây, năm 2020, Vụ HTQT tập trung một số định hướng công tác như sau: Tiếp tục bám sát và bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và HTQT về pháp luật và tư pháp; Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về HTQT về pháp luật

 Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, chủ động tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trên cả ba bình diện song phương, khu vực và toàn cầu theo đúng định hướng công tác đối ngoại năm 2020 của Đảng, Nhà nước và định hướng tăng cường quan hệ HTQT của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020; phát huy vai trò nòng cốt của Vụ HTQT, kết hợp chặt chẽ với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong các hoạt động đối ngoại của Bộ, ngành.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức thuộc Vụ HTQT và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã phát biểu góp ý để công tác HTQT của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

 Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu tăng cường công tác thông tin đối ngoại

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 của Vụ HTQT, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh những kết quả này đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của Bộ, ngành Tư pháp với vai trò là cầu nối tiếp nhận, kêu gọi HTQT đối với các đơn vị. Thứ trưởng đồng thời điểm lại 3 vấn đề mà Vụ cần có giải pháp khắc phục là đội ngũ cán bộ còn non về kinh nghiệm trong lĩnh vực HTQT; kết quả đầu ra của HTQT đôi khi khó đo lường; thông tin đối ngoại về sự phát triển tích cực, tốt đẹp của pháp luật quốc gia đến cộng đồng quốc tế quá ít trong thời đại hội nhập hiện nay.

Về nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng yêu cầu bám sát trọng tâm, trọng điểm của ngành, chủ trương, chính sách hợp tác về pháp luật với nước ngoài để triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, tạo cơ hội cho hoạt động HTQT phục vụ sự phát triển của Bộ, ngành, hoàn thành nhiệm vụ chung ngày càng nặng nề. 

Thứ trưởng cũng đề nghị phải tăng cường công tác thông tin đối ngoại về sự phát triển pháp luật, tư pháp của Việt Nam thời gian gần đây để cộng đồng quốc tế thấy được điểm mới, điểm mới của chúng ta…

Cùng chuyên mục
Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc  với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

(PLVN) -Cuối tuần qua, Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thi hành án 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2020 và kết quả thi hành một số vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Đọc thêm