Ngành tư pháp tỉnh Lai Châu: Đổi mới để phát triển

(PLVN) -Thời gian qua, công tác Tư pháp của tỉnh Lai Châu tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ngành tư pháp tỉnh Lai Châu: Đổi mới để phát triển

Với sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Công tác tư pháp tỉnh Lai Châu đã thực hiện bảo đảm về chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ nhiều nhiệm vụ phát sinh thêm, phản ứng kịp thời, hiệu quả đối với những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Tư pháp đã thẩm định 63 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo, đồng thời tham gia ý kiến vào 187 dự thảo văn bản. Các văn bản gửi đến thẩm định và xin ý kiến đều được thực hiện đảm bảo về thời gian, theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và dựa trên các cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn địa phương, vì vậy được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản. 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới, chất lượng trợ giúp pháp lý được nâng cao góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Trong năm 2020 đã thực hiện trợ giúp pháp lý 214 vụ việc cho 214 đối tượng gồm lĩnh vực hình sự 181 vụ việc. Đối tượng được trợ giúp pháp lý chủ yếu là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

Truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc huyện thu hút 2971 người tham dự, qua đó, giúp người được trợ giúp pháp lý biết về quyền được trợ giúp pháp lý của mình, giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. 

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại hóa; công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, chủ trương xã hội hóa đạt được những kết quả nhất định đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; công tác thanh tra được thực hiện theo quy định. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong năm 2020, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 7.955 cuộc cho 460.416 lượt người; nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Ngoài ra, đã biên soạn và cấp phát gần 405 cuốn đề cương tuyên truyền pháp luật, 910 cuốn sách hỏi đáp pháp luật, 37.800 tờ gấp tìm hiểu pháp luật các loại (biên soạn bằng tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mông). Ngành tư pháp tỉnh Lai Châu đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao vai trò, vị thế của ngành trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.

Thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đồng bộ, hiệu quả, tập trung vào các chính sách mới liên quan trực tiếp đến người dân như: công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ.

Sở Tư pháp cũng xác định tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng chuyên mục
Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba: “Mục tiêu cao nhất là làm cho đời sống của bà con ngày càng tốt hơn”

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Đồng Ngọc Ba: “Mục tiêu cao nhất là làm cho đời sống của bà con ngày càng tốt hơn”

(PLVN) -Trong 2 ngày 12 và 13/5, tại huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức. 
Đọc thêm