Ngày Pháp luật 2015

(PLO) - Hôm nay, mồng 9/11 là Ngày Pháp luật năm 2015. Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2015 được tập trung trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến ngày 31/11, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2-9/11.

Ngày Pháp luật 2015

Là những người công dân, trước hết chúng ta chào mừng Ngày Pháp luật.
Ngày Pháp luật 2015 và các hoạt động nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội. 
Chúng ta kỳ vọng điều gì trong chuỗi các hoạt động nhân Ngày Pháp luật 2015?
Đối với các cơ quan lập pháp/hành pháp và bộ máy đó nâng cao hơn ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật mới nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Chúng ta hy vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật được gắn kết với nhau. Sau mỗi lần tổ chức Ngày Pháp luật sẽ ít hơn những văn bản pháp luật xây dựng “trên trời”, thậm chí vi hiến.
Đối với chính quyền từ ngang (bộ, ngành) đến dọc (theo lãnh thổ), ước sao Ngày Pháp luật 2015 được gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân (nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp). Sẽ ít đi những cán bộ trong bộ máy công quyền vi phạm pháp luật.
Đối với nhân dân, mỗi người hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung, tinh thần Hiến pháp 2013, đồng thuận xã hội, bồi đắp niềm tin, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật tốt hơn; thêm người tốt dám lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.
Đây đã là năm thứ ba, chúng ta có Ngày Pháp luật sau Lễ công bố Ngày Pháp luật  2013. Sẽ rất buồn nếu cứ “trống giong, cờ mở”; khắp nơi áp phích, băng rôn, phướn… đỏ rực về Ngày Pháp luật nhưng không ai để ý. 
Sẽ rất thất vọng, phản tác dụng nếu những người trong bộ máy chính quyền, kể cả lập pháp/hành pháp không làm gương, đi trước hưởng ứng Ngày Pháp luật. Ngày Pháp luật hàng năm không phải là “khẩu hiệu” cổ động/chờ đợi ai đó, trừ mình!
Sáu chữ “thiết thực, chất lượng, hiệu quả” là giá trị cốt lõi của Ngày Pháp luật 2015.
Bởi vậy, công tác xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật gắn với nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trở thành nhiệm vụ mấu chốt.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm