Nhiều giải pháp linh hoạt duy trì kết quả thi hành án

(PLVN) -Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù lượng việc phải thi hành giảm không đáng kể nhưng lượng tiền phải thi hành vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020 (tăng 10,9%). Tuy nhiên, các cơ quan THADS địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả tổ chức thi hành án tương đương cùng kỳ năm 2020.

Công tác Thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Công tác Thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Số việc thi hành án hành chính xong tăng so với cùng kỳ

Theo đó, về việc: đã thi hành 230.623 việc, đạt tỉ lệ 51,25%; về tiền đã thi hành xong trên 23.517 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 16,47%. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, TAND các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.419 bản án hành chính. Đã thực hiện theo dõi 738 việc; đã ra 238 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 111 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 92 vụ việc; có 35 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Đã thi hành xong 203 việc, tăng 65 việc so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng đề án, văn bản tiếp tục được quan tâm chú trọng. Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-BCSĐ ngày 01/12/2020 về công tác THADS năm 2021; Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS; Đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025; Bộ đang tiếp tục xem xét, cho ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS...

Toàn Hệ thống đã tiếp tục tập trung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2021. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tích hợp thành công phần mềm thanh toán tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Công tác phối hợp theo các Quy chế phối hợp liên ngành với các bộ, ngành liên quan tiếp tục phát huy hiệu quả, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác THADS. Bộ Tư pháp đã và đang chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành số 14 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TANDTC và Viện KSNDTC trong công tác THADS. 

Công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường. Ban chỉ đạo THADS các cấp thường xuyên được rà soát, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả nhất là trong chỉ đạo công tác phối hợp thi hành án, tổ chức cưỡng chế, chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, những vụ việc khó khăn, phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống ngày càng được tăng cường.

Các mặt công tác khác như hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng trong THADS; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính; công tác tổ chức cán bộ... đều đạt kết quả tích cực.

Sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Để phát huy các kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong 6 tháng cuối năm 2021, toàn Hệ thống THADS sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các quan điểm, định hướng tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 96/2019/QH14; Luật THADS; Luật Tố tụng hành chính; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 85/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và các văn bản có liên quan để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC được giao. 

Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng. Ra quyết định thi hành án đúng quy định đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành. Bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Theo dõi việc thi hành 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có quyết định buộc thi hành án; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2021; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cơ quan THADS, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương... 

Cùng chuyên mục
Nam Định: Tập trung giải quyết án phức tạp, có giá trị lớn

Nam Định: Tập trung giải quyết án phức tạp, có giá trị lớn

(PLVN) -Trong tháng 5 năm 2021, các cơ quan THADS Nam Định sẽ thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành THADS, đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đọc thêm