Nhiều nơi hướng đến Ngày pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Hưởng ứng kỷ niệm “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11”, nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

TP. HỒ CHÍ MINH: UBND TP. đã ban hành văn bản số 3550/KH-UBND-NCPC về Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 trên địa bàn Thành phố năm 2020, diễn ra từ ngày 15/10 đến hết tháng 11/2020.

 Văn bản số 3550/KH-UBND-NCPC của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể là các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật bao gồm tổ chức hội nghị triển khai, tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; Tổ chức biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật, tổ chức chiếu phim về câu chuyện pháp luật; Tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật hoặc tổ chức trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở, các đối tượng đặc thù theo quy định. 

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

TIỀN GIANG: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. 

Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 09/10/2020 đến ngày 09/11/2020. 

BẠC LIÊU: Theo kế hoạch tổ chức hoạt động “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 (Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh ban hành để tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội… góp phần xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

 Kế hoạch số 124/KH-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020.

CÀ MAU: Ngày 21/10, đồng chí Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND có nội dung “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2020” trên toàn tỉnh Cà Mau, diễn ra từ ngày 15/10-15/11/2020. 

Theo đó, các cơ quan ban ngành phải thông tin phổ biến về cải cách cách chính, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật… 

Bà Trần Thu Thủy (ngụ tại phường 2, thành phố Cà Mau), một người dân sống lâu đời ở thành phố Cà Mau, cho biết: “Tôi rất vui mừng trước sự phát triển của Cà Mau ngày nay, khi người dân có bức xúc, như trường hợp phản ảnh của tôi xảy ra từ năm 2016, không Cơ quan nào tiếp nhận giải quyết, nhưng khi gửi đến Chủ tịch tỉnh là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến truyền đạt yêu cầu xử lý theo quy định. Tôi thật sự trân trọng cách xử lý công việc vì dân của lãnh đạo ở Cà Mau…”.
 Bà Trần Thu Thủy vui mừng trước cách giải quyết tận tình của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. 

Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm