PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”

(PLVN) - Chia sẻ những kỷ niệm về Báo PLVN trong giai đoạn trước và sau khi Bộ Tư pháp ban hành Đề án Đổi mới hoạt động của Báo PLVN, PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết: “Qua quá trình theo dõi sự phát triển của báo chí nói chung và báo chí nội chính, báo chí ngành, địa phương nói riêng, Báo PLVN có thời kỳ phát triển nhanh nhưng đến năm 2007 có “điểm chững lại” nên Bộ Tư pháp đã quyết định đổi mới Báo PLVN.

PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”

Năm 2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án đổi mới về tổ chức và hoạt động của Báo giai đoạn 2008-2015 với slogan chính thức “Vì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  Sau khi Đề án được ban hành, sự phát triển của Báo ngày càng ổn định. 

Việc xây dựng và phê duyệt Đề án Đổi mới Báo PLVN đã mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển của Báo trước những yêu cầu mới của làng báo chí và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quyết định đúng đắn cho sự phát triển của Báo PLVN thể hiện qua Đề án đổi mới Báo PLVN đem lại bước phát triển mới, đưa Báo PLVN lan tỏa trên cả nước, được xã hội và bạn đọc ghi nhận. 

Ngoài ra, mô hình “tòa soạn – nhà trường” mà Báo PLVN đang triển khai đã góp phần tích cực vào công tác đào tạo đội ngũ phóng viên trong tương lai, cho thấy tầm nhìn của Ban Biên tập Báo PLVN trong việc tạo nguồn nhân lực cho Tòa soạn.

Có thể nói cho đến hôm nay, quy mô phát triển của Báo PLVN ngày càng được mở rộng. Báo PLVN thực sự đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật đối với cán bộ và nhân dân ở nhiều mức độ khác nhau, góp phần đáng kể vào việc làm cho đời sống pháp luật sống động, xã hội quan tâm hơn đến lĩnh vực pháp luật, pháp chế, qua đó nâng cao ý thức pháp luật, văn hóa quản lý trong toàn xã hội. 

Với nền tảng phát triển vững chắc, ở tuổi 35 - tuổi trưởng thành, đứng đắn, Báo PLVN đã tiếp thu được những thành tựu của khoa học báo chí, công nghệ thông tin để có thêm những tầm cao, thành tựu mới đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp và sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm