Phát huy tính tiên phong của từng Đảng viên, từng chi bộ

(PLO) - Đó là quan điểm chung được Đảng bộ Văn phòng Bộ Tư pháp thống nhất khi triển khai công tác Đảng năm 2014 tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khi công tác Đảng năm 2014 được tổ chức sáng qua (25/1).

Phát huy tính tiên phong của từng Đảng viên, từng chi bộ

Theo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ Văn phòng, năm 2013, công tác Đảng của Văn phòng Bộ Tư pháp đã có chuyển biến căn bản từ việc kiện toàn tổ chức, đảng viên đến tăng cường thực hiện  hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng bộ Bộ Tư pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, qua đó góp phần hoàn  thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dưng Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc văn phòng ngày càng “Chuyên nghiệp – Hiện đại – Thân thiện”, vững mạnh, khẳng định vị thế trong hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp.
Góp ý vào kết quả công tác Đảng của Đảng bộ Văn phòng năm 2013 và phương  hướng, nhiệm vụ năm 2014, nhiều ý kiến đề cao đến “tính tiên phong của từng đảng viên, từng chi bộ để có sức lan tỏa, làm gương cho quần chúng”. 
Vì thế, năm 2014, Đảng bộ văn phòng Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thường xuyên của văn phòng, kiện toàn Đảng bộ Văn phòng để bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ năm 2015. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tham gia công tác xây dựng Đảng. Có kế hoạch bồi dưỡng những quần chúng ưu tú làm nguồn cho công tác phát triển Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng, tránh chạy theo số lượng…
Đánh giá cao kết quả công tác Đảng của Đảng bộ văn phòng năm 2013, đại diện Đảng ủy Bộ Tư pháp, bà Lê Thị Hoàng Yến (Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư pháp) hy vọng, năm 2014, Đảng bộ Văn phòng sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế đã nêu, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, cấp ủy các cấp, tiếp tục phát huy những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác dân vận…để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đảng của Đảng bộ văn phòng nói riêng và đóng góp cho công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm