Phát huy trách nhiệm nêu gương, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống THADS

(PLVN) -Sáng 26/5, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống THADS. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Gần dân, học dân, kính trọng dân

Theo đó, Tổng cục THADS đã mời GS.TS. Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới truyền đạt các nội dung về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và với ngành tư pháp, THADS nói riêng. 

Qua nhiều câu chuyện, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đều nhấn mạnh mọi hành động, tư tưởng của Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích, tinh thần của nhân dân lên hàng đầu và lấy dân làm gốc. Bác khuyên “người đầy tớ của nhân dân” phải cần, kiệm, liêm, chính, có tình thương với nhân dân và cấp dưới, tin tưởng năng lực của cấp dưới.

 

GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng đã tổng kết, đánh giá và rút ra những nội dung cốt lõi trong nội dung “Hồ Chí Minh với công tác tư pháp” đó là cán bộ thực hiện công tác tư pháp phải “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Cán bộ tư pháp khi thi hành công vụ phải đúng mực, đảm bảo dân chủ, vì lợi ích nhân dân. Đặc biệt, hoạt động tư pháp phải đặt trên nền tảng có “sự thống nhất giữa Đức trị và Pháp trị”.

 

Chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng.

 

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định mỗi câu chuyện về Bác tuy dung dị nhưng vô cùng sâu sắc, để lại nhiều bài học quý giá cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và ngành tư pháp, THADS nói riêng. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức của ngành THADS cần học tập tinh thần ham học hỏi và tự học của Người; phải gần dân, học dân, kính trọng dân, thực sự lắng nghe ý kiến của dân; đề cao phẩm chất “cần, kiệm, liêm chính”, “tài” phải đi cùng với “đức”, phát huy tính dân chủ, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng trên mọi mặt trận…

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS Nguyễn Ngọc Vũ cho rằng để hệ thống THADS phát triển bền vững, mỗi cán bộ, công chức cần kiên quyết đấu tranh chống các hành vi vụ lợi, nâng cao nhận thức để hình thành các thói quen tốt trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 

Mỗi cá nhân, đơn vị cần học tập Bác đức tính kiên trì, bền bỉ, từ đó áp dụng vào việc xây dựng các kế hoạch công việc phù hợp, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành.

 

Còn Chánh Văn phòng Tổng cục THADS Phan Huy Hiếu đề cập tới công tác nâng cao hiệu quả quản lý công sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo ông Hiếu, kỷ luật, kỷ cương hành chính của hệ thống THADS cơ bản đã đi vào nề nếp, thể hiện được tinh thần tận tụy, chu đáo phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhất định xuất phát cả từ nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Do đó, trong thời gian tới Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS về trách nhiệm nêu gương; rà soát, hoàn thiện quy chế, nội quy làm việc; phát huy tính gương mẫu, công khai, dân chủ; có biện pháp kiểm soát chặt hoạt động tại cơ sở của Chấp hành viên… Cùng với đó, mỗi công chức, Chấp hành viên cũng cần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

 

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa nên đề nghị toàn hệ thống THADS cần nghiêm túc tiếp thu để triển khai, vận dụng hiệu quả. Theo Thứ trưởng, qua sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2020 và tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các mặt công tác khác cho thấy công tác THADS vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. 

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị bản thân mỗi công chức, Đảng viên trong ngành THADS phải tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; không ngừng trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục, Chi cục THADS địa phương cần tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các nội dung trong các văn bản, Nghị quyết về trách nhiệm nêu gương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được Đảng cấp trên ban hành.

 

Cùng với đó, cần thực hiện có hiệu quả các văn bản của Lãnh đạo Bộ Tư pháp như: Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 về tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/03/2013 về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu bia trong ngày làm việc cùng các văn bản chỉ đạo khác của Tổng cục THADS về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm