Phối hợp triển khai tốt các công việc hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp

(PLVN) -Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Kế hoạch, kịch bản tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Phối hợp triển khai tốt các công việc hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Văn phòng Bộ đã thông tin về tình hình triển khai các hoạt động liên quan đến công tác thông tin, truyền thông về Đại hội; hoạt động dâng hương, báo công tại Khu di tích và các hoạt động tri ân, thiện nguyện tại tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội và tổ chức lấy ý kiến các đơn vị có liên quan; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các Tiểu ban giúp việc Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu tiếp tục gấp rút thực hiện các công việc  bảo đảm về chất lượng, kỹ lưỡng về nội dung, chương trình. Các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết để triển khai nhiệm vụ trong đó nêu rõ tiến độ hoàn thành công việc. Tiểu ban Tổ chức và Nội dung phải kiểm soát tốt các công việc, phối hợp chặt chẽ với nhau để thống nhất các nội dung và sớm phát hành kịch bản chương trình Đại hội cho các đơn vị nắm bắt thực hiện kịp thời, hiệu quả, tạo nên thành công chung của Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp sắp tới. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm