Quảng Ninh: Giám sát công tác THADS, hành chính tại thị xã Quảng Yên

(PLVN) -Mới đây, đồng chí Hoàng Thị Lương, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã Quảng Yên đã chủ trì buổi giám sát công tác THADS, hành chính năm 2019, 2020 trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Quảng Ninh: Giám sát công tác THADS, hành chính tại thị xã Quảng Yên

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, năm 2019, 2020 lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Quảng Yên đã bám sát sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và đã đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các vụ việc THADS trên địa bàn. Nhờ đó, công tác THADS, hành chính năm 2019, 2020 đã đạt được nhiều kết quả như: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao đều đạt và vượt; kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường… Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị Chi cục THADS làm rõ một số vấn đề. Phát biểu chỉ đạo, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND thị xã Quảng Yên Hoàng Thị Lương đề nghị lãnh đạo Chi cục tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác THADS, hành chính để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm