Quảng Ninh: Kiểm sát hoạt động thi hành án tại Chi cục huyện Cô Tô

(PLVN) - Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cô Tô đã tiến hành công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS đối với Chi cục THADS huyện Cô Tô. Thời điểm kiểm sát từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/10/2020, thời gian kiểm sát từ ngày 15/10/2020 đến ngày 16/10/2020.


Quảng Ninh: Kiểm sát hoạt động thi hành án tại Chi cục huyện Cô Tô

Báo cáo kết quả công tác năm 2020, đồng chí Bùi Đức Thái, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cô Tô cho biết mặc dù năm vừa qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nhưng với sự đoàn kết đồng lòng, tập thể cán bộ công chức Chi cục THADS huyện Cô Tô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, về việc  đạt tỷ lệ 86,11% (vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 6%);  về tiền đạt tỷ lệ 98,97% (vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 60%). Trong năm 2020, đơn vị không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác thi hành án; việc ra quyết định thi hành án, xác minh phân loại án đúng quy định và đảm bảo chính xác 100%; việc thu chi tiền thi hành án và bảo quản xử lý tài sản vật chứng đúng quy định của pháp luật. Sau khi báo cáo, các đơn vị của Chi cục đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ cho đoàn kiểm tra của Viện kiểm sát.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm