Quảng Ninh: Kiên quyết cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ

(PLVN) - Đó là khẳng định của Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh Đinh Khắc Khang trong hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thi hành cưỡng chế tài sản tại TP Cẩm Phả

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thi hành cưỡng chế tài sản tại TP Cẩm Phả

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Thi hành án dân sự của tỉnh Quảng Ninh, đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ngành, tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chị thị, Nghị quyết của Tỉnh và của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã đat: Về việc đạt trên 60% (đạt trên 80 % kế hoạch năm so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao); Về tiền đạt trên 17% (So với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao đạt 54 % Kế hoạch năm; so với chỉ tiêu Tổng cục giao đạt 52% kế hoạch năm).

Công tác tổ chức, cán bộ của Cục THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện đúng quy định và hiệu quả hơn; công tác kiểm tra được nâng cao về chất lượng, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Cục và các Chi cục THADS được quan tâm thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường hơn; ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Cục có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt.

 Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh Đinh Khắc Khang phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh các thành tích đã đạt được thì vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như, số việc chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều: trên 3.800 việc; trong đó số có điều kiện là trên 2.000 việc. Số tiền chuyển kỳ sau vẫn còn trên 1000 tỷ đồng; trong đó số có điều kiện là: trên 500 tỷ đồng, tăng trên 9  tỷ đồng (1,74%) so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân chủ quan là do việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương trong chỉ đạo phối hợp thi hành án của một số Chi cục chưa được chủ động; việc kiểm tra, đôn đốc, tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên chưa thường xuyên, kịp thời; công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan trong công tác thi hành án dân sự còn chưa được chặt chẽ; chưa kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện nhưng chây ỳ, không tự nguyện thi hành án. Một số Chấp hành viên, cán bộ công chức chưa thực chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về nguyên nhân khách quan, một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, tính chất, mức độ phức tạp, như án kinh doanh thương mại, doanh nghiệp; án liên quan đến Ngân hàng và các tổ chức tín dụng có tài sản đảm bảo thi hành án nhỏ hơn nhiều lần đối với số tiền phải thi hành.

Việc xử lý tài sản để thi hành án, chủ yếu là bất động sản, như: nhà ở, quyền sử dụng đất, công trình dự án... rất khó bán, tài sản dù giảm giá nhiều lần không có người mua, trong các vụ việc loại này gặp nhiều khó khăn, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản mất nhiều thời gian, người dân thường có tâm lý e ngại khi mua tài sản liên quan đến thi hành án.

Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự còn hạn chế; trụ sở làm việc của các đơn vị cơ bản đã đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, còn 4/14 đơn vị do xây dựng từ những năm trước đây nên diện tích chật hẹp và đã xuống cấp, 12/14 đơn vị chưa có kho vật chứng nên phải thuê kho bãi để tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng gặp nhiều khó khăn.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thi hành cưỡng chế tài sản tại TP Cẩm Phả

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh quyết tâm tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, tăng cường hướng về cơ sở, tiếp tục duy trì tổ công tác, do đồng chí Phó Cục trưởng làm tổ trưởng, thành lập tổ chỉ đạo cưỡng chế thi hành án, trực tiếp chỉ đạo giải quyết thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành. Đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, trong các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng..., dư luận xã hội quan tâm; giải quyết các tài sản, khoản tiền tạm thu trên tài khoản tạm gửi theo chỉ đạo của Tổng cục.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chức danh pháp lý; xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả phần mền thụ lý và thống kê thi hành án theo đúng chỉ đạo của Tổng cục; tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại Cục và các Chi cục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự; tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số. 

Kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Chấp hành viên và Chi cục, kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành các trường hợp có điều kiện nhưng đương sự cố tình chây ỳ, chống đối không chịu thi hành án. Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, của toàn thể cán bộ, công chức, chấp hành viên, cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ vượt khó, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm