Sở Tư pháp An Giang: chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác

(PLVN) -Chiều ngày 28/8, Sở Tư pháp An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945- 28/8/2019) và 38 năm ngành Tư pháp An Giang.

Sở Tư pháp An Giang: chủ động, sáng tạo,  nâng cao hiệu quả công tác

Tại buổi họp mặt, các đại biểu, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư Pháp An Giang đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam và ngành Tư pháp An Giang…

Kế thừa và phát huy những thành tựu, truyền thống của Ngành tư pháp qua các thời kỳ, cùng với cả nước, ngành Tư pháp An Giang đã luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong suốt gần 40 năm xây dựng và trưởng thành.

Ông Cao Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh An Giang. 

Ngành đã thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương; thực hiện nhất quán và kiên trì chủ trương xã hội hóa việc cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp. 

Thể hiện rõ vai trò của ngành Tư pháp trong công tác đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được ngành quan tâm, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Cao Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp An Giang đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp An Giang luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ngành là cơ quan thẩm định văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh, do đó, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp An Giang cần phải tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; hoàn thiện việc số hóa sổ hộ tịch và cập nhật cơ sở dữ liệu đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất trong khai thác và quản lý hộ tịch./ 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm