Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2019

(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2019. 

Sở Tư pháp Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2019

Đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; trợ giúp viên pháp lý, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản quan trọng và điểm mới của Luật Lâm nghiệp năm 2018, nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.

Luật Lâm nghiệp năm 2017 được Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, Luật gồm có 12 chương, 108 điều. Luật Lâm nghiệp năm 2017 ra đời nhằm cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm của Đảng và quy định mới của Hiến pháp năm 2013. Đồng thời thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lâm nghiệp là ngành kinh tế - xã hội bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế; có cơ cấu quản lý, sản xuất kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người làm nghề rừng và công cuộc xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu và quốc phòng, an ninh.

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC (Thông tư liên tịch số 10) quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/ TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC. Thông tư liên tịch số 10 có một số điểm mới như bổ sung một số chủ thể trong trách nhiệm phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý, quy định rõ về việc giải thích, thông báo, thông tin trợ giúp pháp lý, bổ sung của Trung tâm và Chi nhánh, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và người có thẩm quyền.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã nắm rõ hơn các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10 để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công  tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm