Sở Tư pháp Đồng Nai triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng

Sở Tư pháp Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý III/2018 giới thiệu một số nội dung cơ bản quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng và Luật Chuyển giao công nghệ.

Ông Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Ông Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các luật mới do Quốc hội ban hành nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời tuyên truyền cho công chức, viên chức và người dân hiểu rõ, tinh thần nội dung của ba đạo luật trên, đặc biệt là Luật An ninh mạng. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm