Sở Tư pháp Hải Phòng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới

(PLVN) - Ngày 29/10, Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và triển khai các Kế hoạch của UBND TP Hải Phòng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Văn Vi phát biểu tại Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Văn Vi phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời phổ biến Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luập và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 cho đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị; cán bộ, công chức làm công tác tư pháp – hộ tịch tại các quận huyện xã phường thị trấn trên địa bàn TP.

Từ đó, đưa công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP ngày càng đi vào nề nếp, khắc phục kịp thời những sai phạm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật; ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của TP. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm