Sở Tư pháp Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) - Sở Tư pháp Phú Yên vừa tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch..

Sở Tư pháp Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp Phú Yên đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch...

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đã tạm dừng tổ chức các hội nghị chưa thật sự cấp thiết hoặc các hoạt động cần tập trung đông người; chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không để chậm tiến độ theo kế hoạch công tác đã đề ra...

Sở Tư pháp hướng dẫn toàn dân tìm hiểu pháp luật về phòng chống Covid-19. 

Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh  Covid-19, trong đó chú trọng tuyên truyền một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ luật Hình sự đến tầng lớp nhân dân nhằm góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh trong thời điểm hiện nay, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạnh phát hành tờ gấp dạng infographic với số lượng 26.000 tờ infographic nhằm tuyên truyền các điều luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19,…

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Phú Yên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về  phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên sóng phát thanh hàng tuần

Tuyên truyền hình thức, mức xử phạt về hành vi trục lợi trong việc phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục biên tập, in ấn phát hành tài liệu truyên truyền về những nội dung pháp luật liên quan phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; phối hợp với cơ quan truyền thông trong khu vực tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh theo tài liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm