Sở Tư pháp Thái Nguyên: 38 năm đóng góp tích cực cho Ngành Tư pháp Việt Nam

(PLVN) - Kể từ khi thành lập vào ngày 9/4/1982, Ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp, trong những năm qua, tập thể, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp luôn coi đây là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện là người cán bộ Tư pháp “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp được thực hiện theo đúng phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của từng địa phương.

Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên vinh dự được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạnh ba, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thành tích của tư pháp tỉnh Thái Nguyên đều bắt nguồn từ lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân, sự cố gắng, tận tụy, ý thức trách nhiệm và đặc biệt là sự sáng tạo của tập thể toàn ngành qua các thời kỳ; sự phối hợp giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội nói chung đã tác động lớn đến việc triển khai công tác. Tuy nhiên toàn ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác.

Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về luật sư, hợp tác quốc tế về pháp luật đều đạt kết quả tốt.

Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL được cải thiện tốt hơn, các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao. Công tác rà soát VBQPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt, việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, có chất lượng.

Sở Tư Pháp đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu LLTP, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành, trong ngành được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Những kết quả đạt được của Sở Tư pháp đã thể hiện được sự đóng góp ngày càng quan trọng của công tác tư pháp Thái Nguyên vào chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của mình, tòan thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Tư pháp tỉnh càng ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình. Ngành Tư pháp tỉnh Thái nguyên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm