Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2021

(PLVN) - Năm 2020, là một năm nhiều biến động kèm theo những diễn biến phức tạp, đối với lĩnh vực Tư pháp, tại tỉnh Hà Giang đã hoàn hoàn thành và đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Tập thể lãnh đạo công chức, viên chức lao động nữ Sở Tư Pháp Hà Giang hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2020

Tập thể lãnh đạo công chức, viên chức lao động nữ Sở Tư Pháp Hà Giang hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2020

Trong năm vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhiều Chương trình, Kế hoạch trong các lĩnh vực công tác tư pháp để góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động của ngành, đặc biệt là công tác tư pháp cơ sở.

Đáng nói hơn, Sở Tư pháp luôn chặt chẽ và làm tốt trong từng lĩnh vực. Từ công tác Xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật cũng được triển khai có hiệu quả điển hình chương trình Đề án "tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021"; Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022". 

Công tác hành chính tư pháp thực hiện "Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024" trên địa bàn tỉnh. Bổ trợ tư pháp, luôn chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở phối hợp Tổ chức Blue Dragon tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho cán bộ cơ sở cho 63 đại biểu tham gia.

Đối với công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng xây dựng đề án tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh. Chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu công tác tư pháp cơ sở cho 170 học viên là công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp, Cụm thi đua, Khối thi đua phát động; thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác, nội dung phát động phong trào thi đua của Khu vực, của Cụm xây dựng đầu năm. Nâng cao, đổi mới chất lượng hoạt động thanh tra tư pháp; tăng cường công tác thanh tra hành chính tại các đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

Tập thể lão đạo Công chức, viên chức Sở Tư pháp Hà Giang qua các thời kỳ  

Năm 2021, UBND Tỉnh Hà Giang tiếp tục khắc phục những hạn chế và phát huy những ưu điểm. Đồng thời, đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhất. Tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chính trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của tỉnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức thi hành pháp luật, từ khâu phổ biến giáo dục pháp luật đến kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực hành chính tư pháp, nhất là công tác hộ tịch tại cơ sở đúng theo quy định của pháp luật, tham mưu đẩy mạnh công tác quản lý sự kiện hộ tịch mới phát sinh, phục vụ có hiệu quả hơn yêu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Từ đó, giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp.

Cần đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành đảm bảo chất lượng, số lượng phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp, nhất là các chức danh tư pháp, cán bộ tư pháp ở cơ sở. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch, lý lịch tư pháp đến từng ngành, từng lĩnh vực./.

Cùng chuyên mục
Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

(PLVN) - Chiều ngày 02/3/2021, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đối với đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.
Đọc thêm