Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Ngày 28/5Đảng bộ Sở Tư pháp Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Bình Cang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệpcùng 43/43đại biểu chính thức của Đảng bộ về dự.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt mọi khó khăn, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Tư pháp đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được Đảng ủy, các chi bộ chú trọng, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Quang cảnh đại hội

Qua đó, từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần đấu tranh và phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc; 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tấm gương của Bác phù hợp nhiệm vụ của từng người.

Đảng bộ Sở Tư pháp có 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh được Đảng ủy khối các cơ quan tặng giấy khen. Đảng bộ Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo hoạt động đoàn thể.

 Các đại biểu thảo luận tại đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tư pháp Sóc Trăng phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu chủ yếu như: Triển khai, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị học tập, phấn đấu 100% đảng viên và ít nhất 95% quần chúng tham gia học tập; 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

 Ông Lý Bình Cang - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại đại hội

Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng từ 06 đảng viên mới trở lên; Hàng năm xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát mỗi năm theo chỉ tiêu phân bổ của cấp trên; Hàng năm các đoàn thể đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa...

Phát biểu tại đại hội, ông Lý Bình Cang đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Sở Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông Cang cũng có những ý kiến chỉ đạo sâu sát giúp Đảng bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí, đồng chí Phạm Tuân – Giám đốc Sở Tư pháp được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm