Sơn La: Kiểm tra công tác thi hành án dân sự

(PLVN) -Vừa qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra hoạt động của BCĐ THADS tại 2 huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai năm 2021. 

Sơn La: Kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Đoàn kiểm tra của BCĐ gồm 10 thành viên đại diện cho ngành thành viên, do ông Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục THADS, Phó BCĐ THADS tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTHADS và Kế hoạch số 02/KH-BCĐTHADS ngày 01/03/2021 của BCĐ THADS tỉnh Sơn La về kiểm tra hoạt động của BCĐ-THADS tại 2 huyện Thuận Châu, Quỳnh Nha nhằm đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong hoạt động của BCĐ THADS huyện, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác THADS.

 

Nội dung kiểm tra công tác kiện toàn BCĐ THADS huyện; việc xây dựng thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của BCĐTHADS huyện; công tác chỉ đạo thi hành những vụ việc khó khăn, phức tạp có liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành; công tác phối hợp giữa các ngành trong THADS tại địa phương; chế độ làm việc của BCĐ THADS như duy trì họp định kỳ, họp đột xuất, việc lập dự toán và cấp kinh phí hoạt động của BCĐ THADS; công tác báo cáo của BCĐ THADS huyện…

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung đến thời điểm kiểm tra BCĐ THADS của 2 huyện đã triển khai đồng bộ, thực hiện tốt các mặt công tác. Cụ thể, BCĐ 2 huyện đã thực hiện tốt công tác kiện toàn BCĐ THADS; đã có quy chế hoạt động của Ban cũng như có thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; đã phối hợp hoạt động tốt công tác liên ngành cấp huyện trong giải quyết thi hành án các vụ việc phức tạp. 

Tuy nhiên qua kiểm tra còn một số tồn tại hạn chế, như việc xây dựng dự toán để cấp kinh phí cho BCĐ THADS hoạt động trong năm qua chưa được BCĐ của 2 huyện thực hiện sát sao. Trong đó, đối với huyện Thuận Châu, quy chế hoạt động của Ban chưa sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; việc ra thông báo phân công nhiệm vụ cần phải rõ ràng, sát với thực tế, sát với nhiệm vụ các ngành thành viên BCĐ THADS. Còn đối với huyện Quỳnh Nhai, chưa có thông báo phân công nhiệm vụ của BCĐ… Trên cơ sở đó, BCĐ THADS tỉnh yêu cầu BCĐ THADS 2 huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế trên. 

 

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng BCĐ THADS tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của BCĐ THADS 2 huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, công tác THADS trên địa bàn 2 huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Qua đó, yêu cầu BCĐ THADS 2 huyện quán triệt triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính và Kế hoạch 116/ UBND tỉnh về triển khai 30-CT/TU.

Đồng thời, Phó trưởng BCĐ THADS tỉnh Sơn La yêu cầu BCĐ 2 huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn; tập trung tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các vụ việc, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành án để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trong 2 ngày làm việc, việc kiểm tra diễn ra đảm bảo khách quan, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây trở ngại đến hoạt động của BCĐ THADS huyện và các đơn vị liên quan. Việc đánh giá, kết luật kiểm tra phản ánh đúng thực tế khách quan về hoạt động của BCĐ THADS của 2 huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Qua đó, đã rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác THADS tại địa phương. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm