Sơn La tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động trợ giúp pháp

(PLVN) - Ngày 25/3, Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. Do bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành thành viên.

Sơn La tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động trợ giúp pháp

Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020. Trong năm, các ngành thành viên đã thực hiện tốt trách nhiệm của ngành. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên đã được nâng lên, đảm bảo quyền lợi của bị can, bị cáo và các đương sự theo quy định của pháp luật; hạn chế kháng cao và những khiếu kiện vượt cấp.

Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021 

Việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng bản chất của vụ án và hành vi phạm tội của bị can, bị cáo để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Năm 2020, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận đăng ký của trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên tham gia bào chữa cho 334 đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Trong đó, lĩnh vực dân sự có 16 vụ, 318 vụ hình sự; tham gia tố tụng cấp tỉnh 26 vụ, cấp huyện 308 vụ. 161 vụ có sự tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý; 173 vụ có sự tham gia tố tụng của luật sư là cộng tác viên...

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao kết quả công tác trợ giúp pháp lý năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong năm 2021 Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý của tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất, nghiêm tục Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; nâng cao vai trò, trách nhiệm thành viên và tổ giúp việc, các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện các hoạt động phối hợp; tổ chức tập huấn về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký toàn an công tác tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh; rà soát, củng cố, kiện toàn hành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và tổ giúp việc khi có biến động về nhân sự…

Các ngành thành viên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

Trong thời gian tới, với sự quyết tâm, đồng lòng cùng chung tay để hoàn thành nhiệm vụ chung. Tin rằng, công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ ngày càng phát huy được những thế mạnh đang có, góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm