Sửa nhiều quy định về tiêu chuẩn Thẩm tra viên cao cấp

(PLVN) - Bộ Tư pháp đang đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 5/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự

Lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng các học viên lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên cao cấp, Chấp hành viên cao cấp

Lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng các học viên lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên cao cấp, Chấp hành viên cao cấp

Trong  đó, sửa quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Công chức dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm (đủ 72 tháng) trở lên. Trường hợp giữ các ngạch tương đương, thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Công chức dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính phải có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp giữ các ngạch tương đương, thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

Dự thảo cũng quy định kể từ ngày Thông tư mới được ban hành, các cơ quan Thi hành án dân sự không bổ nhiệm mới công chức giữ ngạch Thư ký trung cấp thi hành án.

Những trường hợp đã bổ nhiệm ngạch Thư ký trung cấp thi hành án trước ngày ban hành Thông tư này được tiếp tục giữ ngạch Thư ký trung cấp thi hành án trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian đó, công chức đang giữ ngạch Thư ký trung cấp thi hành án có trình độ Cử nhân Luật trở lên được bố trí thi nâng ngạch Thư ký thi hành án. Các trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Luật được cơ quan sử dụng công chức tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch Cán sự (mới).

Hết thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, công chức đang giữ ngạch Thư ký trung cấp thi hành án có trình độ từ Cao đẳng Luật trở lên được xếp vào ngạch Cán sự (mới). Trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu của ngạch Cán sự (mới), cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, bố trí công việc phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm