Tận tâm tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết nhiều vấn đề pháp lý phát sinh

(PLVN) - Sáng 13/1, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã biểu dương như trên khi đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

Cùng dự có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, chuyên gia cao cấp - nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và đông đủ các cán bộ, công chức, người lao động của Vụ.

Theo báo cáo của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, nhìn chung, công tác của Vụ trong năm 2019 đã bảo đảm theo đúng Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, một số mặt công tác đạt kết quả tốt. Công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, tiến độ với hơn 300 văn bản; công tác tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm giải quyết những vướng mắc mang tính hệ thống, liên ngành trong thi hành pháp luật trong các lĩnh vực hành chính, hình sự và tổ chức bộ máy được chú trọng thực hiện. 

Vụ đã tham mưu, xử lý kịp thời nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự cuộc họp của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành…, được Lãnh đạo Bộ đánh giá tốt. Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ được quan tâm. Việc triển khai các công việc của Vụ từng bước được thực hiện nền nếp, cơ bản bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Đỗ Đức Hiển phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế như việc triển khai một số công việc còn chậm, có việc chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Chất lượng công tác tham mưu trong một số việc, nhất là các việc mang tính chất phức tạp, nhạy cảm còn chưa được như mong muốn, chưa thực sự đồng đều giữa các phòng. Công tác chỉ đạo điều hành trong một số việc chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao; việc ban hành Quy chế làm việc mới của Vụ còn chậm. Công tác thi đua – khen thưởng chưa được quan tâm đúng mức.

Nhất trí với nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả đạt được năm 2019, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Kim Tinh đề cập nhiều đến nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, tiếp tục quan tâm công tác góp ý, thẩm định văn bản bởi các lĩnh vực HSHC và tổ chức bộ máy tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, người đi trước bồi dưỡng cho người đi sau… Năm nay cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nên đồng chí Tinh đề nghị Chi bộ Vụ phải tổ chức Đại hội Chi bộ ngay trong quý I/2020, sáng suốt lựa chọn bầu Chi ủy là các đại biểu có uy tín, năng động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chung của đơn vị.

Nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhận thấy năm 2020 sẽ có rất nhiều việc mà Vụ phải làm, chưa kể những nhiệm vụ có thể được giao thêm nên cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như sự cố gắng rất lớn của tập thể đơn vị. Đặc biệt, theo nguyên Thứ trưởng, Vụ tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng Dự án Luật Ban hành quyết định hành chính vì lĩnh vực này hiện có nhiều sai sót, yếu kém.

 Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá Vụ rất chủ động, trách nhiệm trong công việc

Chúc mừng những kết quả tốt đẹp năm 2019 của Vụ, đề cao vị trí, vai trò của Vụ trong thành quả chung của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhận định trong công tác xây dựng pháp luật, Vụ thực hiện các nhiệm vụ rất chủ động, trách nhiệm, bài bản, khoa học. Công tác triển khai thi hành pháp luật thuộc phạm vi chức năng của Vụ thu được nhiều kết quả khả quan. Vụ cũng tích cực, tận tâm tham mưu đề xuất giải pháp giải quyết nhiều vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực quản lý hành chính, bộ máy (chẳng hạn như tự chủ đại học)…

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp, Thứ trưởng yêu cầu Vụ tiếp tục tập trung các giải pháp tổ chức triển khai công việc; tiếp tục rà soát bảo đảm nhiệm vụ của đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; thực hiện kế hoạch công tác sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh; đổi mới công tác quản lý, điều hành theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết với các tổ chức đoàn thể, thi đua – khen thưởng; phối hợp để tăng cường nguồn lực cho đơn vị…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm