Tăng cường các giải pháp thi hành án hành chính

(PLVN) -Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa có văn bản yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có văn bản yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị đến các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS trên địa bàn và nghiêm túc thực hiện những nội dung sau: Thủ trưởng các cơ quan THADS và đội ngũ Chấp hành viên cần nhận thức đúng và đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hệ thống THADS trong việc giúp Chính phủ, Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính, trong việc giúp UBND cùng cấp chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giúp Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và quản lý nhà nước về thi hành án hành chính tại các địa phương, đơn vị; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Thực hiện theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao; thực hiện đăng tải công khai thông tin người phải thi hành án không chấp hành án hành chính theo đúng quy định;

Đối với những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành, nắm rõ tiến độ và nguyên nhân của việc chậm/chưa thi hành án hành chính từ phía các đương sự làm cơ sở cho việc kiến nghị các giải pháp để bản án, quyết định của Tòa án được thi hành dứt điểm. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm