Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

(PLO) - Chiều 29/1, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% nhiều chỉ tiêu cụ thể 

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và sự tích cực, chủ động của các cấp ủy đảng, công tác đảng của Đảng bộ Bộ Tư pháp trong năm 2017 được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp. 

Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bài bản đi vào nền nếp với nhiều đổi mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh.

 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp được chú trọng, gắn kết với đặc thù nhiệm vụ của Bộ, của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp, quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ…

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Kim Tinh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở một số tổ chức đảng hiệu quả chưa cao, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Trung ương của một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa được kịp thời…

Vì vậy, trong năm 2018, phương hướng hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Đảng bộ cũng dự kiến hàng loạt chỉ tiêu cụ thể với nhiều chỉ tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 100%. Chẳng hạn, đảm bảo 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ; phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm bảo 100% chi bộ trực thuộc sinh hoạt đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng… 

Chú trọng đổi mới sinh hoạt chi bộ 

Các đại biểu đã nghe một số tham luận về nhiều vấn đề “nóng” hiện nay. Đáng chú ý là giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu quả… 

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho 7 đồng chí, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 1 đồng chí, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 1 đồng chí; công bố Quyết định khen thưởng, trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp cho 7 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017. 

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Thành Nam biểu dương các thành tích nổi bật trong công tác đảng của Đảng bộ Bộ Tư pháp trên các lĩnh vực công tác. 

Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Bộ Tư pháp, đồng chí Nam bổ sung một số nhiệm vụ như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với các tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường đổi mới công tác dân vận và tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn… 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long nhận thấy công tác đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là làm tốt, đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tổ chức chất lượng, kịp thời việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không để xảy ra vi phạm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối các hoạt động đoàn thể có nhiều khởi sắc… 

Thẳng thắn điểm lại một số hạn chế, tồn tại, Bộ trưởng lưu ý đến tình trạng một số đơn vị, người đứng đầu cấp ủy chưa gương mẫu, chưa quan tâm đến công việc chung của Bộ. 

Nhấn mạnh bối cảnh năm 2018, Bộ trưởng cho rằng, cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra một cách có chất lượng, khả thi, sát thực tế; tiếp tục tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Cùng với đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo môi trường làm việc dân chủ, công bằng, đặc biệt là khi kiện toàn cán bộ, điều động, biệt phái cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy theo các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và Nghị định 96/2017. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu các tổ chức đảng phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng chất lượng hơn, thu hút sự quan tâm tham gia của các đảng viên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm