Tăng cường giải quyết nuôi con nuôi trong nước

(PLO) - Ngày 22/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì cuộc họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (NCN).

Theo đó, dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung nhóm quy định không phù hợp với thực tiễn, gây cản trở công tác giải quyết việc NCN như: Bãi bỏ những loại khuyết tật, bệnh tật dễ bị lạm dụng, quy định rõ một số bệnh về máu, ưu tiên giải quyết việc NCN trong nước đối với trẻ em khuyết tật, mắc bệnh thông thường, thể nhẹ; quy định rõ các hình thức hỗ trợ nhân đạo, bổ sung quy định về cách thức thực hiện hỗ trợ nhân đạo bằng tiền và trách nhiệm báo cáo của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhân đạo…

Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định còn thiếu thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Công ước La Hay; sửa đổi, bãi bỏ một số quy định chưa tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính về NCN.

Hầu hết các ý kiến đều đồng tình rằng việc nhận NCN là một chính sách nhân đạo sâu sắc, nhằm đảm bảo quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ em. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực nhạy cảm nên cần quy định chặt chẽ và đồng bộ.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nước ta chủ trương xây dựng các chính sách thông thoáng để tạo thuận lợi tối đa trong việc tiếp nhận, giải quyết việc NCN thì công tác quản lý nhà nước càng cần được tăng cường. Theo đó, cần tăng cường giải quyết NCN trong nước; xây dựng cơ chế để đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý các khoản hỗ trợ nhân đạo được đúng mục đích, công khai, minh bạch; quy định rõ trách nhiệm UBND các cấp trong giải quyết việc NCN…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh dự thảo Nghị định cần đồng bộ với các quy định hiện hành như Luật NCN, Luật Cư trú, Luật Khám, chữa bệnh…, đồng thời đảm bảo tính tương thích với pháp luật quốc tế, các Công ước mà Việt Nam là thành viên. Cùng với đó, dự thảo Nghị định cần làm rõ hơn nữa việc cắt giảm được các thủ tục hành chính, giảm bớt chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết việc NCN.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

(PLVN) -Sáng 25/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 và lấy ý kiến dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà đồng chủ trì. 
Đọc thêm