Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện trong công tác Đảng

(PLVN) -Sáng 20/1, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu; Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện trong công tác Đảng

Triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban thuộc Đảng ủy khối và đại diện Bộ Công an. Về phía Bộ Tư pháp có Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc; đồng chí Đinh Trung Tụng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí là ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể.

 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đã tóm tắt các kết quả nổi bật thuộc 9 nhóm lĩnh vực công tác của Bộ, ngành trong năm 2020. Về công tác Đảng, đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng tổ chức đảng, trọng tâm là duy trì các phiên họp Ban Chấp hành, Ban thường vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác; ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác tổ chức cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp được thực hiện theo đúng Kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng Đại hội điểm của Đảng bộ Khối. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở và hoàn tất các thủ tục kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Bộ đến năm 2022 theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Việc quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của cấp trên được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời. Tình hình tư tưởng, chính trị cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ bản ổn định, yên tâm làm việc, công tác, gắn bó với Bộ, ngành, không có diễn biến phức tạp; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tự diễn biến,tự chuyển hóa nội bộ.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, về tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên được chú trọng, tập trung vào công tác quy hoạch và công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về công tác xây dựng đảng. Sự phối hợp giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị chặt chẽ và hiệu quả hơn; gắn kết giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: một số nhiệm vụ triển khai còn chậm; việc sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng Quý tại một số tổ chức đảng chưa đạt kết quả như mong muốn…

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Ghi nhận những kết quả tích cực nêu trên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhận định năm 2021, trên thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến khó lường, phức tạp.

 

Vì vậy, từng cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và có cách vận dụng phù hợp vào thực tế đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên, nhất là những nơi nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm. Qua đó kịp thời các hiện vấn đề để giúp các đơn vị, chi bộ, Đảng bộ có cách khắc phục, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển. 

 

Còn Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu thực hiện công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, các cấp ủy cần tập trung triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung vào việc cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá và Chương trình công tác toàn khóa mà Đảng bộ khối đã đề ra.

Căn cứ vào chủ đề công tác năm 2021 của Đảng ủy khối đã đề ra đó là “Tăng cường công tác quản lý Đảng viên” để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ và  tổ chức thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng đạo đức, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng đảm bảo trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách Đảng các cấp, nâng cao chất lượng chi bộ, đảng viên. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, coi trọng việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng đồng thời đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ toàn diện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới…

 

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu lưu ý cần sớm xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác năm 2021 của cấp ủy, tổ chức đảng; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

 
 
 
 

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 4 đồng chí. 

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, trong đó có tập thể Đảng bộ Báo Pháp Luật Việt Nam và đồng chí Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập. 

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua theo chuyên đề lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tư pháp cho các tổ chức Đảng, Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm