Tăng cường kiểm tra, giám sát trong thi hành án dân sự

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã đề nghị như vậy tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Tổng cục THADS diễn ra chiều 9/1. 

Tham dự có Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi, các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa cùng lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Tổng cục.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, Tổng cục THADS đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác bảo đảm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan THADS tổ chức thi hành xong đạt, vượt chỉ tiêu THADS được giao. Theo đó, toàn Hệ thống THADS đã thi hành xong trên 570 nghìn việc, đạt tỷ lệ 78,59% (vượt 5,59% so với chỉ tiêu được giao); thi hành xong hơn 52 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,43% (vượt 2,43% so với chỉ tiêu được giao). Thực hiện theo dõi  637 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; thi hành xong 298/637 bản án, quyết định.

 

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, quyết liệt hơn. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ quan Tổng cục cơ bản được giữ vững và ngày càng đi vào nề nếp. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng. Các mặt công tác khác như: hướng dẫn nghiệp vụ; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin .. tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Số việc và tiền chuyển kỳ sau vẫn ở mức cao và tăng so với cùng kỳ năm 2018; số bản án, quyết định hành chính của Tòa án chưa được các cơ quan hành chính thực hiện vẫn còn tồn nhiều. Một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ; việc triển khai một số quy trình, quy chế nội bộ còn chưa đảm bảo thực hiện nghiêm; công tác hậu kiểm đôi lúc chưa được thực hiện sát sao; chế độ đãi ngộ đối với công chức tuy đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều, chưa thật sự thu hút được công chức có năng lực vào làm việc...

 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục đã trình bày một số báo cáo chuyên đề liên quan tới việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Tổng cục THADS; nâng cao hiệu quả xử lý và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác quản lý, xử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành và chữ ký số trong các cơ quan thuộc Tổng cục... Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể.

 

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng cục THADS đạt được trong năm vừa qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị trong năm 2020, Tổng cục THADS cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật về THADS, hành chính và các quy định của pháp luật có liên quan. Khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Bộ chính trị/Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, tập trung rà soát, tổng hợp những  khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, tổ chức tổng kết thi hành Luật THADS đảm bảo chất lượng, hiệu quả để làm cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật THADS

Tổng cục cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành xong về việc và tiền. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về THAHC trên phạm vi cả nước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối người phải thi hành án chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính. 

Cùng với đó, cần triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận và kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW, tăng cường việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc Chấp hành viên tổ chức thi hành loại việc này, không để xảy ra tình trạng “khoán trắng”, bỏ mặc Chấp hành viên tự tổ chức thi hành án mà thiếu sự kiểm tra, giám sát.

 Đặc biệt, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết tâm phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác THADS, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong các mặt công tác THADS. Đề nghị từng đơn vị triển khai xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác này.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhất là đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, tập trung vào những địa bàn, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém; tăng cường công tác điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với Lãnh đạo, Chấp hành viên… Ngoài ra, cũng cần xây dựng, phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản bảo đảm đúng quy định và hiệu quả, tiết kiệm, trong đó tập trung đầu tư xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS chưa có hoặc đã xuống cấp không đảm bảo để tiếp tục sử dụng. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm