Tăng cường phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự

(PLVN) -Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và các Cục THADS địa phương đã ban hành Quy chế tiếp công dân, văn bản hướng dẫn pháp luật về tiếp công dân. Nhờ vậy mà công tác này đã đạt được những kết quả tích cực.

Tăng cường phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự

Theo đó, Từ Tổng cục đến các Cục, Chi cục THADS đã nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các cơ quan THADS, nhất là cấp tỉnh, đã quan tâm, chú trọng công tác tiếp công dân, thể hiện từ khâu bố trí địa điểm, bố trí cán bộ tiếp dân đến chấn chỉnh sai sót, đề ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác này. Nhiều cơ quan THADS tuy còn khó khăn về trụ sở, thiếu về biên chế, công việc quá tải nhưng vẫn chú trọng bố trí được địa điểm để tiếp dân. Phần lớn các cơ quan THADS đều chú trọng bố trí cán bộ có kinh nghiệm để làm công tác tiếp dân, đã xây dựng quy chế tiếp dân, bố trí lịch tiếp dân của Lãnh đạo. Thông qua việc tiếp dân đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm cho người khiếu nại, tố cáo hiểu biết rõ hơn về quyền nghĩa vụ của mình, nhận thức đúng đắn hơn về chức năng, nhiệm vụ của Chấp hành viên và công tác THADS. Có nhiều trường hợp thông qua kết quả tiếp dân, tận tình giải thích, đối thoại rõ ràng, đương sự đã nhận thức rõ việc làm của cơ quan THADS, nên đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo và hợp tác để tổ chức thi hành án.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan THADS còn chưa thấy hết được ý nghĩa quan trọng của công tác tiếp dân; cách hiểu và thực hiện những quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân còn chưa thống nhất. Một số nơi, việc tiếp công dân của Thủ trưởng còn mang tính hình thức. Việc bố trí cán bộ tiếp công dân có nơi chưa đảm bảo về chất lượng, thiếu am hiểu về chính sách, pháp luật…

Mặt khác, nhiều quy định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS chưa cụ thể, chưa thực sự tạo cơ hội thuận lợi cho việc sử dụng quyền khiếu nại, tố cáo của đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và công dân; một số nơi sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các ngành với các cơ quan thi hành án trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa tốt dẫn đến tình trạng chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Do đó, để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thủ trưởng cơ quan THADS cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công thi hành án nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS nói riêng. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trong THADS; thực hiện công tác hậu kiểm việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo, Kết luận kiểm tra, Kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Lãnh đạo các Cục THADS địa phương cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu, kiến nghị của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời Thủ trưởng cơ quan THADS phải trực tiếp tiếp dân, hạn chế việc ủy quyền cho cấp dưới; phối hợp với các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương thống nhất hướng giải quyết những vụ việc có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về THADS nói riêng để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. 

Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, có cơ chế xử lý kiên quyết đối với những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời động viên khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với những cơ quan, cá nhân thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng chung. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm