Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(PLO) - Chiều 18/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa hai Bộ. Tham dự về phía Bộ Tư pháp có nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các Thứ trưởng: Hà Công Tuấn, Vũ Văn Tám, Lê Quốc Doanh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

Cần có chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ

Cám ơn Bộ Tư pháp thời gian qua đã phối hợp, tạo điều kiện cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực NN & PTNT. Bộ trưởng cho biết, lĩnh vực này Bộ đã có bước tiến nhưng bên cạnh đó vẫn còn những “nút thắt”, do vậy Bộ trưởng mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục chia sẻ, hiến kế để các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đi vào thực tiễn cuộc sống. Việc phối hợp giữa hai bộ nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn.

Chúc mừng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chung đánh giá với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thời gian qua, việc phối hợp giữa hai Bộ thường xuyên, hiệu quả

Nhận định trong bối cảnh nhiều khó khăn, thiên tai xảy ra dồn dập, nhưng theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, 9 tháng đầu năm, Bộ NN & PTNT vẫn tăng trưởng tốt, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Lĩnh vực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật… được Bộ NN & PTNT rất coi trọng và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Chúc mừng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chung đánh giá với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thời gian qua, việc phối hợp giữa hai Bộ thường xuyên, hiệu quả; các đơn vị, đặc biệt là Vụ Pháp chế của Bộ NN&PTNT rất chủ động, tích cực. Bộ trưởng cũng ghi nhận những đề xuất, vướng mắc về chuyên môn được phản ánh tại buổi làm việc và cam kết những gì thuộc phạm vi thẩm quyền sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để giải quyết ngay từ đầu, nhất là các vấn đề pháp luật cụ thể. Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cấp đơn vị thuộc hai Bộ cũng cần có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo hơn.

Cả hai Bộ trưởng đều thống nhất cao với việc cần ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ để nâng cao hiệu quả công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng chung đánh giá: sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT  chủ động, nền nếp và đề nghị tăng cường vai trò của pháp chế, khi Luật ban hành cần khẩn trương có văn bản hướng dẫn, tránh tình trạng nợ đọng văn bản; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác rà soát, pháp điển, hệ thống hóa văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính…

Cơ bản không còn nợ đọng văn bản

Báo cáo của Bộ NN&PTNT  do Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Thị Kim Anh trình bày cho biết, được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp, trong hơn 1 năm qua, Bộ đã xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 35 văn bản và ban hành theo thẩm quyền 52 thông tư. Hoàn thành nhiệm vụ được giao về ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, nghị định đã được thông qua. Nhờ đó Bộ NN&PTNT cơ bản không còn nợ đọng văn bản quy định chi tiết các luật, nghị định.

Để pháp luật đi vào cuộc sống, Bộ luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng thực hiện. Việc theo dõi thi hành pháp luật cũng là một trong các công cụ tích cực phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các quy định của pháp luật, từ đó có những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp, công tác tuyên truyền pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật có những chuyển biến mạnh mẽ. Bộ NN&PTNT cũng đã thực hiện tốt việc kiểm tra, xử lý văn bản và rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa và pháp điển văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đây cũng là một trong các biện pháp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, dễ tiếp cận của hệ thống văn bản QPPL.

Hàng năm Bộ NN&PTNT đều tiến hành hệ thống hóa văn bản QPPL. Tính đến ngày 31/8/2017 kết quả hệ thống hóa có 537 văn bản QPPL lĩnh vực nông nghiệp còn hiệu lực. Công tác pháp điển cũng được triển khai theo tiến độ.

Các thành viên Đoàn công tác Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Bộ NN&PTNT còn hết sức nặng nề. Trong đó, Bộ phải xây dựng và trình Quốc hội 4 dự án Luật (Luật Thủy sản sửa đổi, Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi) đều là các dự án luật phức tạp, chứa đựng nhiều chính sách và phương thức quản lý mới, quan trọng, có tác động trực tiếp đến người dân. Đồng thời xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật. Đây là nhiệm vụ khó, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi phải huy động nguồn lực lớn.

Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp giữa hai Bộ (cấp lãnh đạo Bộ và cấp đơn vị thuộc Bộ)

Để tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, hỗ trợ trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, hình thành cơ chế phối hợp, chủ động, tích cực giữa các cơ quan chuyên môn của hai Bộ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp giữa hai Bộ (cấp lãnh đạo Bộ và cấp đơn vị thuộc Bộ), đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ Bộ NN&PTNT thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; hỗ trợ nâng cao năng lực về xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật cho cán bộ, công chức Bộ NN&PTNT thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp tổ chức. Đặc biệt cần xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai Bộ để cụ thể hóa nội dung phối hợp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm