Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tham nhũng

(PLVN) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp.

Hình minh họa

Hình minh họa

Qua đó, phát huy trách nhiệm, vai trò của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, các cấp ủy Đảng; nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ đó tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Kế hoạch có 5 nội dung chính, trong đó có quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm