Tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp 2013

(PLO) - “Một trong những nhiệm vụ quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp là đến năm 2016 phải cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là việc bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân”.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tập huấn chuyên sâu Hiến pháp (HP) nước CHXHCN Việt Nam, được Bộ Tư pháp tổ chức hôm qua 17/10 cho đại diện lãnh đạo và cán bộ tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành HP để giúp công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nắm vững nội dung, tinh thần, giá trị khoa học và thực tiễn của HP, phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ HP.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá thời gian qua, thông qua việc phổ biến, quán triệt HP, nhận thức của cán bộ công chức cũng như người dân về HP được nâng lên rõ rệt; qua đó tạo sự đồng thuận trong tổ chức thi hành HP. Tuy nhiên, triển khai thi hành HP còn nhiều việc phải làm, trong đó trọng tâm là việc cụ thể hóa các nội dung của HP với rất nhiều điểm mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để triển khai thi hành HP là đến năm 2016 phải cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là việc bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân. 
Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đề xuất xây dựng khoảng 100 luật, bộ luật. Tuy nhiên, triển khai nhiệm vụ hết sức hệ trọng này cũng phát sinh một số vấn đề, trong đó việc hiểu biết những nội dung của HP còn những tranh luận khác nhau. Do vậy, việc tập huấn chuyên sâu càng trở nên cần thiết.
Sáu báo cáo viên trực tiếp trình bày tại Hội nghị là những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng pháp luật đã truyền tải các nội dung, tinh thần cơ bản, cốt lõi nhất của HP 2013 tới các đại biểu. Nội dung tập trung khái quát về tinh thần, ý nghĩa, nội dung của HP mới và hiệu lực thi hành; chế độ chính trị trong HP 2013; các quy định về Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương; TAND và VKSND; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường trong HP 2013.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian cùng trao đổi về các vấn đề quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về tổ chức bộ máy nhà nước… đặc biệt là xung quanh các quy định mới của HP. Các đại biểu cũng thảo luận về định hướng triển khai thực hiện các quy định này, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả HP 2013.  
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm