THADS tập trung mọi nguồn lực cho việc giải quyết án

(PLO) - Tập trung mọi nguồn lực tăng cường chỉ đạo, đôn đốc chấp hành viên và các đơn vị trực thuộc chú trọng cao độ cho việc giải quyết án, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn. Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Hoàng Sỹ Thành trong văn bản gửi các Cục trưởng Cục THADS các tỉnh mới đây.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS năm 2017 thì chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2017 toàn Hệ thống thi hành xong đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 8% đến 10% số việc và 6% đến 8% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành.

Tổng cục THADS cho biết, kết quả thi hành án 5 tháng đầu năm 2017 (tính đến hết tháng 02/2017) toàn Hệ thống đạt tỉ lệ thi hành xong 44,91% về việc, 15,80% về tiền (tăng 2,97% về việc, tăng 7,90% về tiền so với cùng kỳ năm 2016), còn thiếu trên 25,09% về việc và trên 14,20% về tiền thi hành xong so với chỉ tiêu Tổng cục giao. 

Kết quả phân loại án về việc có 29 tỉnh/thành phố, về tiền có 25 tỉnh/thành phố thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc, một số địa phương có kết quả phân loại án thấp. Kết quả thi hành xong về việc có 27 tỉnh/thành phố, về tiền có 49 tỉnh/thành phố thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc, một số địa phương có kết quả thi hành xong về việc đạt thấp. Tỷ lệ giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau không giảm mà còn tăng nhiều, về việc không có tỉnh, thành phố nào có tỷ lệ giảm số có điều kiện, về tiền có 02 địa phương có tỷ lệ giảm có điều kiện chuyển kỳ sau; một số địa phương có tổng số thụ lý nhiều nhưng tỷ lệ giảm số có điều kiện chuyển kỳ sau tăng nhiều.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2017 của Hệ thống, Tổng cục trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đặc biệt là những địa phương có kết quả thi hành án 05 tháng đầu năm 2017 đạt thấp, kết quả phân loại án có điều kiện thi hành chưa cao; số việc, số tiền thi hành án chuyển kỳ sau lớn) khẩn trương tập trung mọi nguồn lực tăng cường chỉ đạo, đôn đốc chấp hành viên và các đơn vị trực thuộc chú trọng cao độ cho việc giải quyết án, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài; tổ chức rà soát kế hoạch công tác của đơn vị, địa phương mình để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc rà soát, phân loại việc, tiền thi hành án, bảo đảm chính xác, thực chất; số liệu báo cáo các kỳ phải bảo đảm chính xác, trung thực, thống nhất, nghiêm cấm chạy theo thành tích. Tổng cục sẽ tổ chức kiểm tra nếu phát hiện đơn vị nào không thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục, cố ý làm sai lệch số liệu, chạy theo thành tích sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo, công chức liên quan của đơn vị đó theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm công khai 100%. Việc công khai của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành thông tin phải đảm bảo trung thực, chính xác, kịp thời, đúng quy định, phục vụ có hiệu quả công tác THADS, góp phần minh bạch hóa công tác THADS, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát của xã hội đối với công tác THADS.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm