THADS Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ năm 2014

(PLO) - Năm 2013, điều kiện kinh tế của cả nước nói chung cũng như của tỉnh Tuyên Quang nói riêng vẫn tiếp tục khó khăn, do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án dân sự (THADS). Thực hiện chỉ tiêu Quốc hội giao, THADS tỉnh Tuyên Quang đã quyết tâm khắc phục khó khăn, công tác THADS của tỉnh tiếp tục được giữ vững so với cùng kỳ năm trước. 

Cục THADS Tuyên Quang tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc

Cục THADS Tuyên Quang tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ
Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội đến tất cả các cơ quan THADS trên địa bàn. Năm 2013, tổng số việc THADS tỉnh Tuyên Quang thụ lý là 4.286 việc, tăng 179 việc (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2012), trong đó 
số việc năm trước chuyển sang 1.378 việc, số việc thụ lý mới 2.908 việc; đã giải quyết xong 2.926 việc, đạt tỷ lệ 94% trên số có điều kiện thi hành (vượt chỉ tiêu được giao 6%), tăng 234 việc, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2012. Về giá trị THADS Tuyên Quang cũng giải quyết vượt chỉ tiêu 9% so cùng kỳ năm 2012, tổng số tiền đã thụ lý 139.827.649.000 đồng (tăng 6.098.441.000 đồng so với cùng kỳ năm 2012); đã giải quyết xong 38.331.945.000 đồng (đạt tỷ lệ 86% trên số tiền có điều kiện thi hành).
Là một tỉnh miền núi, địa bàn làm việc đi lại khó khăn, nếu không có tình yêu với nghề, nỗ lực của các cán bộ, Chấp 
hành viên toàn Cục thì khó có thể đạt được kết quả như trên. Bên cạnh đó, Cục THADS Tuyên Quang luôn chú trọng đến công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục, công tác tập huấn, bồi duỡng nghiệp vụ, công tác tự kiểm tra và kiểm tra đối với cấp dưới. Qua đó, cán bộ THADS trong toàn tỉnh được cập nhật văn bản mới, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp. Cùng với đó, Cục phối hợp chặt chẽ với Tòa án, VKSND, UBND tỉnh giải quyết tốt công tác thi hành án, tháo gỡ những án khó thi hành.
Công tác đoàn thể, công tác thi đua khen thưởng được Cục đưa vào phong trào thi đua: “Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”. Qua phát động đã thu hút được 100% đơn vị và công chức nhiệt tình hưởng ứng, đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Đẩy nhanh tiến độ thi hành án
Tuy vậy, trong năm 2013 THADS Tuyên Quang cũng có khó khăn, vướng mắc: kết quả thực hiện về số việc chuyển kỳ sau không đạt chỉ tiêu được giao, chỉ giảm 1,3% về việc so với số việc năm 2012 chuyển sang; số tiền chưa có điều kiện giải quyết chiếm tỷ lệ quá lớn: 95.052.818.000 đồng. Nhìn nhận thẳng vào những nguyên nhân còn tồn tại, Cục THADS Tuyên Quang đã chỉ ra nguyên nhân để tìm cách khắc phục.
Với tinh thần quyết tâm cao, năm 2014 Cục THADS Tuyên Quang chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức ngành Tư pháp trong hệ thống THADS; tăng cường duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, toàn bộ cán bộ, viên chức toàn ngành tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án chính xác, giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện, có biện pháp giải quyết phù hợp những vụ việc chưa có điều kiện thi hành; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn được giao năm 2014.          
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm