Thái Nguyên: Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc trong công tác THADS

(PLVN) -Nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, tuyên truyền, dân vận trong hoạt động THADS để hạn chế các vụ cưỡng chế, khiếu kiện kéo dài, mới đây, Lãnh đạo Cục THADS tình Thái Nguyên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã ký kết quy chế phối hợp công tác.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (tháng 12/2020)

Ký kết chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (tháng 12/2020)

Theo đó, nội dung phối hợp được thực hiện trên các lĩnh vực công tác gồm: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện pháp luật về THADS; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về THADS; phối hợp thuyết phục vận động người phải thi hành án tự nguyện thi hành án; hòa giải giữa các đương sự trong quá trình tổ chức thi hành án; giám sát hoạt động THADS; giải quyết đơn thư của công dân.

Một trong những nội dung quan trọng của Quy chế đó là phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Cục THADS tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức trong lĩnh vực THADS, hành chính; về vai trò của công tác THADS trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; về kết quả thi hành án, đặc biệt là các vụ án lớn, tuyên truyền về công tác theo dõi thi hành án hành chính.

Cục THADS tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức thuộc trách nhiệm tuyên truyền của Ủy ban MTTQ tỉnh đến toàn thể công chức, người lao động và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hội nghị chuyên đề; các phương tiện thông tin của hai bên; thông qua công tác hòa giải của các tổ chức thành viên của MTTQ; thông qua các lớp tập huấn do Ủy ban MTTQ tỉnh và Cục THADS tỉnh tổ chức.

Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, hai cơ quan sẽ chú trọng phối hợp thực hiện công tác dân vận và xem đây là một trong những giải pháp hữu hiệu trong hoạt động THADS. Theo đề nghị của cơ quan THADS, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động, hòa giải các đương sự trong quá trình tổ chức THADS, đặc biệt trong xác minh điều kiện thi hành án và cưỡng chế thi hành án. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan THADS các cấp thực hiện vận động, thuyết phục công dân, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về THADS.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ tập trung triển khai các nội dung hợp tác nhằm phát huy vai trò của MTTQ trong hoạt động của Ban chỉ đạo THADS. Theo đó, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện phân công lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo THADS và cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; tích cực tham gia ý kiến với Ban Chỉ đạo THADS theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả.

Tăng cường công tác giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh trong hoạt động THADS theo các hình thức được quy định tại Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản khác liên quan. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra Liên ngành do Cục THADS tỉnh chủ trì theo kế hoạch để giám sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi đơn vị, hai bên sẽ chủ động, tích cực phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về những vấn đề liên quan đến THADS...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm