Thái Nguyên: Tập trung thi hành các vụ việc trọng điểm

(PLVN) -Mặc dù tiếp tục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nhưng 6 tháng đầu năm 2021 công tác thi hành án dân sự (THADS) Thái Nguyên đã đạt được kết quả tương đối khả quan (về việc đạt 56,74%, về tiền đạt 22,87%). 

Cục trưởng Cục THADS Thái Nguyên Nguyễn Xuân Tùng trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích.

Cục trưởng Cục THADS Thái Nguyên Nguyễn Xuân Tùng trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích.

Tại Thái Nguyên, công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện, các Quy chế phối hợp Liên ngành Trung ương và Quy chế phối hợp liên ngành địa phương trong công tác THADS giữa Cục THADS tỉnh với các ngành: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, qua đó, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS trong thực tiễn. Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021, Cục THADS tỉnh đã tiếp tục ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an trong công tác THADS.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016, các cơ quan THADS tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS ban hành Kế hoạch hoạt động, chương trình công tác hàng năm, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo khi có thay đổi nhân sự, đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp với cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án, tổ chức cưỡng chế, chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, vụ việc khó khăn, phức tạp đảm bảo yêu cầu về pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Cục THADS tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 vào ngày 01/4/2021.

Để áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về tiếp công dân trên địa bàn, Cục THADS tỉnh ban hành các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện nghiêm Quyết định về việc ban hành Quy trình tiếp công dân tại các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên; Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trong tỉnh xây dựng lịch trực, tiếp công dân và phân công cán bộ, công chức trực, tiếp công dân theo quy định; thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Lãnh đạo và các cơ quan tham gia tiếp công dân tại nơi tiếp công dân trên bảng điện tử, bảng tin hàng ngày của đơn vị. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh lịch tiếp công dân hàng tháng của Cục trưởng Cục THADS tỉnh và các Chi cục trưởng các Chi cục THADS thuộc tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, không phát sinh những vụ việc công dân tập trung tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh

Đạt được kết quả nói trên, theo Cục THADS Thái Nguyên là do có sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc đi vào nề nếp, công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các trại giam, trại tạm giam được đẩy mạnh, các mặt công tác khác đều hoạt động hiệu quả. 

06 tháng cuối năm 2021, Cục THADS xác định tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC được giao, nhất là các chỉ tiêu về phân loại án, thi hành xong về việc và về tiền. Trong đó, đề ra các giải pháp tổng thể, đồng bộ để tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc trọng điểm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc tín dụng, ngân hàng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm, thiếu sót trong tổ chức thi hành án. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục, chấp hành viên để kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết. 

Cùng đó, thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đặc biệt chú trọng đến những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm