Thanh Hóa: Ngành Tư pháp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

(PLO) -Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục năm 2018 tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: ngành Tư pháp cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả trong công tác.

Sáng 12/01 Sở Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục năm 2018, tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh. 

Năm 2017 ngành Tư pháp Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp, chương trình công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa và kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Tổ chức triển khai thống nhất đồng bộ có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu chung về phát triển KT-XH của tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảm bảo tiến độ công tác xây dựng và kiểm tra rà soát văn bản, thực hiện cải cách hành chính, đã phục vụ tốt hợp nhu cầu của người dân và tổ chức. Công tác bổ trợ tư pháp, công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đến nay công tác ban hành văn bản trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản và các nội dung cấm của luật ban hành văn bản, không quy định lại văn bản cấp trên, chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt...

Tuy nhiên, năm công tác 2017 vẫn tồn tại những hạn chế cụ thể như: nguồn nhân lực bố trí cho Phòng Tư pháp còn thấp (mới đạt tỷ lệ 2,9 người/phòng - bình quân chung của cả nước là 4,5 người/phòng). Chất lượng thẩm định tham gia ý kiến một số văn bản chưa cao. Trình tự đánh giá tác động chính sách trong văn bản QPPL gặp khó khăn. Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được quan tâm chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp giải quyết xong vẫn còn hồ sơ chậm thời gian (gần 1,5%)...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tư pháp Thanh Hóa trong năm công tác 2017, Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngành Tư pháp ngành càng đổi mới phát triển và khẳng định vị thế của mình trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương. Ngoài những phương pháp hay, cách làm sáng tạo của ngành Tư pháp Thanh Hóa Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác nghiệp vụ, đặc biệt là công tác PBGDPL. Đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh, tham gia vào những vụ việc cụ thể của tỉnh để tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng yêu cầu Sở Tư pháp Thanh Hóa tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý nhà nước trong hoạt động bổ trợ tư pháp; xử lý nghiêm những sai phạm. Đưa ra việc nội bộ của tổ chức luật sư Thanh Hóa chưa ổn định, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu Sở Tư pháp Thanh Hóa khẩn trương nghiêm túc giải quyết những tồn tại mâu thuẫn để sớm ổn định công tác cho các luật sư hành nghề yên tâm...

Thay mặt UBND tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cảm ơn sự quan tâm sát sao của Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với Thanh Hóa và khẳng định, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục sâu sát, tạo điều kiện cho Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Năm 2017, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Bộ Tư pháp xếp hạng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Cờ thi đua của ngành Tư pháp. Tại Hội nghị thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tặng Cờ thi đua cho tập thể, cá nhân ngành Tư pháp Thanh Hóa trong năm công tác 2017.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm