Thi hành án dân sự Bắc Kạn: Tập trung nguồn lực thực hiện các tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

(PLVN) -Trước tác động của dịch COVID – 19, thiên tai, trong bối cảnh số việc phải thi hành án ngày càng tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp trong khi biên chế ngày càng giảm nhưng vượt qua khó khăn, 10 tháng đầu năm 2020, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Bắc Kạn đã bám sát Kế hoạch công tác đề ra và đạt những kết quả tích cực.

Cục THADS Bắc Kạn thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Cục THADS Bắc Kạn thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Thi hành đạt tỉ lệ 85% về việc 

Cục trưởng Cục THADS Bắc Kạn Dương Văn Cúc cho biết, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/7/2020, trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 1.679 việc; đạt tỉ lệ 85%, vượt 3% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; về tiền đạt tỉ lệ 24%. Các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 4 trường hợp, giảm 13 trường hợp so với cùng kỳ, do có 2 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 2 trường hợp, giảm 1 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó có 1 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành. 

Các cơ quan THADS ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh.

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ cũng được quan tâm. Tính đến ngày 31/7/2020, Cục đã tiến hành kiểm tra 07 cuộc kiểm tra đối với 07 đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót và tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn cho cơ sở.

Đặc biệt, THADS Bắc Kạn cũng chú trọng công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS. Cụ thế, công tác phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an trong việc thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam được duy trì, thực hiện thường xuyên. trong 10 tháng đầu năm 2020 phối hợp giải quyết được 210 việc, thu được số tiền gần 652 triệu đồng. Các đơn vị trong tỉnh tiếp tục phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an để thực hiện tốt việc động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án phục vụ cho công tác đặc xá và phối hợp thực hiện hiệu quả của Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành dân sự là phạm nhân.

Sẽ lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết án.

Các cơ quan THADS cũng phối hợp tốt với UBND xã, phường, thị trấn nơi người phải thi hành án cư trú, có tài sản; tổ chức tín dụng, ngân hàng đang nắm giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án; Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang quản lý thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản trên đất của người phải thi hành án và các cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án đang công tác để xác minh về tài sản, thu nhập, các khoản tiền gửi ngân hàng, khoản tiền mà người phải thi hành án nợ xấu ngân hàng để làm căn cứ cho việc tổ chức thi hành án và phân loại án được chính xác. 

Cục THADS cũng thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác THADS giữa các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan THADS cấp tỉnh, cấp huyện đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác THADS góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Cục THADS tỉnh và 8/8 đơn vị cấp huyện đều ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS.

Bên cạnh đó, các cơ quan THADS tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong việc xác minh điều kiện thi hành án, cung cấp thông tin, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án. Định kỳ sáu tháng, hàng năm Cục THADS tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14ngày 21/6/2014 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, kết quả thi hành án đối với các vụ việc có liên quan đến hoạt động, tín dụng ngân hàng.

Thời gian tới, Cục trưởng Dương Văn Cúc cho biết, Cục sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có vi phạm trong thực hiện các quy định về thi hành án; cố tình trì hoãn, kéo dài, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân; Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan THADS, bảo đảm về chất lượng và cơ bản đủ về số lượng

Cục THADS sẽ tập trung chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tích cực điều tra, xác minh minh phân loại án; thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết án tại các đơn vị có lượng án nhiều, tỷ lệ giải quyết thấp; Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật;  Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo nghiêm túc, an toàn và hiệu quả. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm