Thi hành án dân sự địa phương: Kết quả đáng khích lệ những tháng đầu năm 2019

(PLVN) - Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm toàn hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã vào giữa quý II của năm công tác. Khẩn trương ngay từ đầu năm, các cơ quan THADS đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt những kết quả nhất định.

Công đoàn Cục THADS Quảng Ninh tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã vùng cao Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Công đoàn Cục THADS Quảng Ninh tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã vùng cao Nam Sơn, huyện Ba Chẽ.

Quảng Ninh: Tăng cường phối hợp giữa các ngành

Một trong những ưu tiên của Cục THADS Quảng Ninh trong ba tháng đầu năm 2019 là tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành. Theo đó, Cục và các Chi cục đã ký kết đầy đủ các Quy chế phối hợp liên ngành về công tác THADS  và triển khai có hiệu quả trên toàn tỉnh; Cục đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tổ chức sơ kết thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành khác ở địa phương được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Cơ quan THADS tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các tổ chức, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh và chính quyền cơ sở trực tiếp đến đôn đốc, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, hoặc vận động người thân của người phải thi hành án tự nguyện nộp thay cho người phải thi hành án.

Bên cạnh đó, Cục và 14 Chi cục tiếp tục triển khai thành lập Bộ phận một cửa giải quyết đối với các thủ tục hành chính trong THADS  theo cơ chế một cửa; triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, đối với các thủ tục hành chính trong THADS, trên Trang thông tin điện tử Cục; nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức khi có các yêu cầu liên quan đến THADS.

Cục và các Chi cục tiếp tục thực hiện niêm yết, công khai tại trụ sở Cục và các Chi cục THADS thuộc tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục, danh mục các thủ tục hành chính trong THADS  giải quyết theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; danh mục các thủ tục hành chính trong hoạt động THADS.

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và cấp huyện đã được kiện toàn, thành lập và hoạt động theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, trong ba tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo THADS  tỉnh, cấp huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc khó khăn, vướng mắc, đặc biệt chỉ đạo phối hợp, tổ chức cưỡng chế huy động lực lượng liên ngành.

Kết quả THADS toàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2019: Về việc đạt tỷ lệ 46,86% và đạt 64,2% kế hoạch năm; Về tiền đạt tỷ lệ 7,57% và đạt 22,9% kế hoạch năm.

Tại Kon Tum, thực hiện Kế hoạch công tác THADS năm 2019, các cơ quan THADS  tỉnh Kon Tum đã bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục, chủ động đề ra các biện pháp tăng cường công tác tổ chức thi hành án.

Cục cũng đã tham mưu lập tờ trình xin chủ trương bổ nhiệm và điều động một số Chi cục trưởng, đồng thời, trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu biên chế của Tổng cục năm 2019, Cục THADS tỉnh đã ra quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục.

Trong quý I, công tác phối hợp giữa các cơ quan THADS Kon Tum với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thi hành án tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Quảng Ngãi: Tập trung thi hành các vụ việc có giá trị lớn

Còn tại Quảng Ngãi, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019,

Cục trưởng Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 cho Chấp hành viên thuộc Cục và 14 Chi cục đảm bảo chỉ tiêu thi hành xong đạt 73% về việc và 34% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; đồng thời chỉ đạo các Chi cục THADS giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu Cục đã giao.

Cục THADS tỉnh cũng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, hành chính năm 2019; theo đó, trong năm 2019 Cục THADS tỉnh kiểm tra toàn diện về công tác THADS, hành chính đối với 05 Chi cục THADS cấp huyện, kiểm tra đột xuất đối với một số chuyên đề tại một số Chi cục THADS cấp huyện và phối hợp kiểm tra liên ngành đối với một số lĩnh vực trong công tác THADS, hành chính.

Những tháng đầu năm, Quảng Ngãi đã thi hành xong: 1.126 việc (đạt tỷ lệ 34% so với số có điều kiện thi hành); về tiền đã thi hành xong 33 tỷ 169 triệu 939 nghìn đồng. Các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp 18 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân, nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc tổ chức thi hành án và đã được Cục trưởng, Chi cục trưởng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thời gian tới, Cục THADS Quảng Ngãi cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến án tổ chức tín dụng ngân hàng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, án trọng điểm.

Cao Bằng: Tìm hướng xử lý tài sản, vật chứng tồn kho lâu năm

Còn tại Cao Bằng, với mục tiêu quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 được giao; ngay sau khi kết thúc năm 2018, Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đánh giá khách quan toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong năm, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Cục THADS Cao Bằng và VKSND tỉnh ký Quy chế phối hợp giữa hai ngành.

Trên cơ sở đó, Cục THADS đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Bước vào những tháng đầu năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2018 (về việc, tăng 11 việc = 1%; về tiền, tăng 7.096.569.000đ = 15%), nhưng các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã quyết liệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lơ là đầu năm. 

Cục đã chỉ đạo các Chi cục triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2019, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục ra quyết định, thụ lý đưa ra thi hành đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện tốt công tác đôn đốc xác minh, phân loại án; kiên quyết áp dụng các biện pháp để thi hành dứt điểm đối với các trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng cố tình trốn tránh, chây ỳ.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, bám sát, nắm tình hình, tiến độ thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp của các đơn vị.

Trong quý, Cục đã xây dựng kế hoạch và tiến hành thẩm tra hồ sơ với năm Chi cục trực thuộc. Qua đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo các Chi cục kịp thời khắc phục. Lãnh đạo Cục đã có nhiều buổi làm việc với Chi cục THADS thành phố, là đơn vị có nhiều vụ việc giá trị lớn, khó khăn, phức tạp.

Cục đã tổ chức cuộc họp liên ngành để thống nhất phương án giải quyết vụ việc khó khăn, phức tạp và hướng xử lý đối với tài sản, vật chứng tồn kho lâu năm. Bên cạnh đó, để tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, Cục đã ban hành các văn bản chỉ đạo đối với các Chi cục trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục về việc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019, căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, hành chính, Cục THADS đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của Ngành.

Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, trình UBND cùng cấp phê duyệt và gửi về Cục để thẩm định. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cơ quan THADS trong toàn tỉnh Cao Bằng quan tâm thực hiện tốt, theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Cục đã trực tiếp đối thoại với công dân để giải quyết việc khiếu nại. 

Trong quý I năm 2019, Cục THADS đã ký kết ba quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng; ký kết

Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ hành chính công với Bưu điện tỉnh Cao Bằng.Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chủ động trong công việc, có thể nói kết quả công tác những tháng đầu năm ở các địa phương đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm