Thi hành án dân sự Hà Giang coi trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra

(PLVN) - Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Giang đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra tới các đơn vị. Trên cơ sở đó, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục THADS cấp huyện duy trì thực hiện việc tự kiểm tra chéo trong đơn vị theo quý, thành lập đoàn kiểm tra để phúc tra lại kết quả tự kiểm tra của các đơn vị.

Cục THADS và Sở Tư pháp Hà Giang ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động THADS.

Cục THADS và Sở Tư pháp Hà Giang ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động THADS.

Thông qua công tác kiểm tra, tại các kết luận kiểm tra đã đánh giá các mặt ưu điểm của đơn vị được kiểm tra. Theo đó, hầu hết các đơn vị trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức thi hành án; việc ra quyết định thi hành án, thụ lý thi hành án, phân loại hồ sơ, thực hiện các trình tự, thủ tục về thi hành án cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót trong công tác THADS đã được chỉ đạo kịp thời, các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc khắc phục theo kết luận kiểm tra của đoàn kiểm tra.

Cùng với đó, để tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục THADS giao, Cục THADS tỉnh đã ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu cho các phòng chuyên môn và các Chi cục THADS, phân công Chấp hành viên của Cục THADS tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác THADS để thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc tiến độ thi hành án của các Chi cục.

Cùng với việc triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kết luận chỉ đạo của cấp trên, Cục THADS tỉnh cũng thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng quý để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp giúp các Chi cục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Ngoài ra, nhiều biện pháp đã được Cục THADS tỉnh tập trung triển khai để chỉ đạo giải quyết những vụ việc lớn, phức tạp, kéo dài. Theo đó, đã thành lập các đoàn công tác của Cục để trực tiếp chỉ đạo tại cơ sở; yêu cầu các Chi cục trưởng duy trì “đường dây nóng” để trực tiếp báo cáo kết quả làm việc, tình huống phát sinh tại các vụ việc cưỡng chế.

Thành lập các đoàn công tác của Cục xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo như tham gia họp Ban Chỉ đạo thi hành án tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và TP Hà Giang. Hàng tháng, Lãnh đạo Cục và Phòng Nghiệp vụ có kế hoạch làm việc với các Chi cục, trực tiếp nghe các Chấp hành viên báo cáo kết quả, phương án, tiến độ giải quyết từng vụ việc.

Kết quả trong 6 tháng năm 2019 (từ ngày 1/10/2018 đến ngày 31/3/2019), toàn tỉnh đạt tỷ lệ 78% về việc, đạt tỷ lệ 20% về tiền. Cục THADS tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án 9 việc tương đương hơn 100 triệu đồng. 

Tuy nhiên, tồn tại trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh là số lượng việc, tiền mới thụ lý tăng, tập trung ở một số đơn vị lớn như TP Hà Giang, huyện Bắc Quang, Vị Xuyên. Ngoài ra, một số vụ việc có số tiền thụ lý lớn, tính chất vụ việc phức tạp, mặc dù các đơn vị đã cố gắng giải quyết nhưng chưa giải quyết dứt điểm được hoặc đang ở giai đoạn xác minh, phân loại điều kiện thi hành.

Trong 6 tháng cuối năm công tác 2019, Lãnh đạo Cục THADS Hà Giang cho biết tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường chỉ đạo việc tập trung rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án chính xác và tổ chức thi hành án kịp thời, đúng pháp luật; Lãnh đạo Cục tiếp tục duy trì làm việc với các Chi cục hàng tháng, nghe các Chấp hành viên báo cáo kết quả, phương án, tiến độ giải quyết từng vụ việc.

Tổ chức giao ban hàng quý để đánh giá kết quả công tác đã đạt được và  thảo luận các giải pháp đề tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THADS trong thời gian tiếp theo; thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, sửa đổi những quy định, văn bản pháp luật còn có vướng mắc trong thực tiễn áp dụng.

Đặc biệt, tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và việc áp dụng quy trình, thủ tục trong hoạt động THADS, qua đó khắc phục những vi phạm, thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ, những sai sót không đáng có.

Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết, chủ động rà soát, tích cực xây dựng, ký kết và triển khai các Quy chế phối hợp mới để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ THADS. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cà Mau: Cần khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nam Bắc

Cà Mau: Cần khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nam Bắc

(PLVN) -Một bản án của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật, được Tòa án nhân dân tối cao trả lời không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, đã hoàn tất quá trình thi hành án cần được tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.
Đọc thêm