Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh: Tăng cường tiếp công dân, tổ chức đối thoại với đương sự

(PLO) -Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại các cơ quan THADS TP HCM những năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay tình hình KNTC nói chung vẫn có chiều hướng diễn biến khó lường đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại TP HCM phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh: Tăng cường tiếp công dân, tổ chức đối thoại với đương sự

Trong năm 2017, Cục THADS thành phố tiếp nhận hơn 2.000 đơn, thư các loại. Công tác phân loại đơn thư KNTC giúp cho việc thống kê báo cáo chính xác và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết. Trong đó, đơn KNTC năm 2017 còn phải giải quyết là 790 việc (trong đó 777 việc khiếu nại và 13 việc tố cáo). Đến hết năm công tác 2017, đã giải quyết xong 758 việc, còn chuyển kỳ sau 31 việc (trong đó, còn tồn 1 việc tố cáo và 31 việc khiếu nại). Đáng chú ý, trong số này, KNTC sai toàn bộ: 231 việc (chiếm tỷ lệ 96,25% trên tổng số việc KNTC thuộc thẩm quyền đã giải quyết).

Hầu hết việc giải quyết KNTC kịp thời, bảo đảm đúng thời hạn theo quy định. Việc chấp hành các quy định về ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đã dần đi vào nền nếp. Công tác thiết lập, quản lý hồ sơ giải quyết KNTC được các cơ quan THADS thực hiện khá tốt; công tác báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại trong ngành THADS nhìn chung đầy đủ, kịp thời. Cục THADS thành phố đã thực hiện quy định về công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên trang thông tin điện tử của Cục THADS thành phố. Đến nay việc thực hiện đã đi vào nền nếp, tất cả các quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đều đã được đăng tải theo quy định.

Thông qua công tác đối thoại để giải quyết KNTC, thủ trưởng các đơn vị cũng thực hiện việc tuyên truyền, giải thích pháp luật giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó có thái độ tích cực, phối hợp với chấp hành viên trong quá trình tổ chức THA tiếp theo. Việc giải quyết KNTC còn là phương tiện giúp cho Thủ trưởng đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra hoạt động của công chức trong đơn vị, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của chấp hành viên trong quá trình tổ chức THA.

Có thể nói, thời gian qua tình trạng KNTC tại TP HCM phát sinh tương đối nhiều, có chiều hướng ngày càng tăng và với tính chất ngày càng phức tạp xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ quan cũng như nguyên nhân khách quan. Pháp luật về THADS và một số lĩnh vực liên quan còn có vướng mắc, bất cập, chưa đồng bộ. Do vậy, trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế gặp nhiều khó khăn, không thống nhất, nhiều quan điểm khác nhau. Nhiều trường hợp, Cơ quan THADS địa phương không thể giải quyết, cần phải có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Mặt khác, một số người đã lợi dụng những quy định pháp luật chưa rõ, chưa cụ thể, hiểu quy định theo hướng có lợi cho mình từ đó nhận định Chấp hành viên làm trái quy định pháp luật và liên tục gửi đơn KNTC. Bên cạnh đó, có một số trường hợp, trong suốt quá trình tổ chức THA, đương sự không thắc mắc, khiếu nại gì nhưng khi tài sản THA đã được xử lý xong, họ lại liên tục gửi đơn, thư KNTC đến các cấp, các ngành nhằm kéo dài thời gian giao tài sản. Một số trường hợp đương sự khiếu nại gay gắt về việc THA nhưng vấn đề chính làm phát sinh khiếu nại là do không đồng tình với kết quả xét xử của Tòa án. 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt trong công tác giải quyết KNTC, khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác này, Cục THADS thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài. Tiếp tục kiện toàn về nhân sự chuyên trách làm công tác tham mưu tiếp công dân, giải quyết KNTC. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC có phẩm chất chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và năng lực chuyên môn vững vàng.

Tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại với đương sự, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về THADS nói riêng để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong THADS để hạn chế đơn thư KNTC. Tiếp tục tổng hợp những vướng mắc trong quy định pháp luật về giải quyết KNTC trong THADS để báo cáo, đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác THADS và giải quyết KNTC trong THADS. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ THADS  và giải quyết KNTC. Chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ngay từ cơ sở để hạn chế thấp nhất tình trạng KNTC vượt cấp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm