Thi hành án dân sự Yên Bái tăng cường đối thoại trực tiếp

(PLVN) -Cục THADS Yên Bái xác định sẽ chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện thực nghiêm quy định về tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp.

Trong tháng 8/2019 Cục THADS đã triển khai kịp thời các Văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS;các nhiệm vụ trong tháng đã được triển khai thực hiện kịp thời; ban hành kết luận kiểm trachuyên đề về công tác tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án,hồ sơ thi hành ánđối với Chi cục THADS huyện Trấn Yên. Cục THADS đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS cấp huyệnquán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Cạnh tranh liên quan đến công tác thi hành án dân sự; Tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với 02 vụ việc tại huyện Yên Bình. 

Từ nay đến cuối năm, Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong việc phân loại án đảm bảo chính xác 100% số án có điều kiện và số án chưa có điều kiện thi hành, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là những vụ việc có khoản tiền phải thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng; tăng cường sự phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể động viên, thuyết phục người phải thi hành án và thân nhân của họ tự nguyện thi hành; đảm bảo theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải theo dõi thi hành.

Đồng thời, chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện thực nghiêm quy định về tiếp công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm