Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

(PLVN) - Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm