Tiền Giang: Thi hành án dân sự tăng cường về cơ sở

(PLVN) - Tăng cường về cơ sở, phát huy hơn nữa công tác phối hợp liên ngành; Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ... là những giải pháp chủ yếu được Cục Thi hành án dân sự (THADS) Tiền Giang xác định nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án trên địa bàn.


Hình minh họa

Hình minh họa

5 tháng đầu năm, ngành THADS Tiền Giang đã giải quyết xong: 4.270 việc, đạt 36,9% trên số có điều kiện thi hành; về tiền, đã giải quyết xong trên 240 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 21,8% trên số có điều kiện thi hành. Cục và các Chi cục tiếp tục duy trì họp giao ban tuần, tháng, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, quán triệt, triển khai một số văn bản liên quan đến công tác thi hành án.

Cục THADS tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện quy trình, thủ tục thi hành án gắn với quán triệt Văn bản số 4706/TCTHADS-NV1 ngày 17/12/2018 của Tổng cục THADS về việc chấn chỉnh hoạt động đưa tài sản ra định giá, bán đấu giá để thi hành án. Chỉ đạo các Chi cục THADS triển khai thực hiện Quyết định số 384/QĐ-BTP ngày 31/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND; Chỉ đạo các Chi cục THADS báo cáo công tác xét miễn, giảm THADS theo yêu cầu của Tổng cục THADS.

Ngày từ đầu năm, Cục THADS Tiền Giang cũng đã tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan, thực hiện đúng quy định trong việc phối hợp với TAND các cấp nhằm giải quyết án tuyên không rõ, không thi hành được. Việc phối hợp giữa Cơ quan THADS với Cơ quan Công an trong việc tham gia cưỡng chế theo đúng quy chế phối hợp; phối hợp công tác THADS với Trại giam, Trại tạm giam được thực hiện thuận lợi theo đúng quy định hướng dẫn Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính về hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án là phạm nhân.

Việc chuyển giao tang vật, tài sản sung công giữa Cơ quan THADS với các ngành có liên quan được thực hiện thuận lợi, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Cục và các Chi cục phối hợp tốt với VKSND các cấp trong việc kiểm tra, giám sát về công tác THADS, thực hiện kịp thời những kiến nghị của các cơ quan chức năng để chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm.

Thời gian tới, Cục THADS Tiền Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các Chi cục THADS tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ THADS nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2019.  Cục sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp để cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đề ra; Duy trì và phát huy hơn nữa công tác phối hợp liên ngành với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang... để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thi hành án thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. 

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra công tác rà soát, phân loại án đảm bảo chính xác; tập trung xác minh, xử lý kịp thời các án đã thụ lý có thời gian kéo dài; tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, kiên quyết cưỡng chế các đối tương chây ỳ không tự nguyện thi hành án.

Lãnh đạo Cục tăng cường đi cơ sở để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết án tại những đơn vị được phân công phụ trách, chỉ đạo những vấn đề về nghiệp vụ thi hành án phát sinh tại cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án, đảm bảo quy trình lập hồ sơ đúng quy định và hướng dẫn kịp thời, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục và xin ý kiến cấp trên về những vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ thi hành án; thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin Lý lịch Tư pháp; đăng ký giao dịch đảm bảo, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo đúng quy định. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức như: Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; thực hiện công tác giải quyết khiếu nạị, tố cáo đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định không để xảy ra khiếu nại vượt cấp, kéo dài, khiếu nại đông người, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại. Phòng chuyên môn thuộc Cục phối hợp tốt với các Chi cục trong việc giải quyết khiếu nại từ cơ sở. Đồng thời, tiếp nhận thông tin và xử lý có hiệu quả phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng để lãnh đạo Cục trực tiếp lắng nghe ý kiến phản ánh về công tác THADS, nhằm kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhanh chóng ý kiến của người dân theo đúng quy định pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm