Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo chức danh tư pháp

(PLVN) - Sáng 16/1, Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cùng đại diện một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thu cho biết trong năm 2018, Học viện đã chủ động tích cực triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác theo Kế hoạch năm 2018 và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. 

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 được triển khai theo đúng kế hoạch và đảm bảo chỉ tiêu được giao; tiếp tục triển khai lịch học của các lớp đào tạo từ năm 2018 chuyển sang; công tác xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tích cực triển khai; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và cấp vụ của Học viện giai đoạn 2017 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 được thực hiện bài bản, đúng quy trình, thủ tục; các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; công tác tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thư viện được chú trọng tăng cường. 

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành kế hoạch công tác, trong năm 2019, Học viện Tư pháp sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, với những trọng tâm về công tác xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và xuất bản tạp chí Nghề luật; công tác đối ngoại và các công tác khác.

Thảo luận về báo cáo tổng kết cuối năm 2018 của Học viện Tư pháp, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đều đánh giá cao những kết quả mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra một số gợi ý giải pháp để Học viện có thể áp dụng trong triển khai công tác năm 2019 đạt kết quả cao hơn nữa. Đặc biệt, tất cả đại diện lãnh đạo các đơn vị đều khẳng định sẽ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ riêng của Học viện Tư pháp và nhiệm vụ chung của Bộ, ngành.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Học viện Tư pháp đã đạt được trong năm 2018 đồng thời nhất trí với định hướng nhiệm vụ của Học viện Tư pháp trong năm 2019. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện Tư pháp cần tập trung, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cần phải tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp; có giải pháp đồng bộ tạo chuyển biến tích cực về chất trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ mới và khó. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức triển khai Đề án về phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2019 - 2021 của Học viện Tư pháp sau khi Bộ Tư pháp phê duyệt. 


Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Đoàn Trung Kiên cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp sẽ phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra. Giám đốc Học viện Tư pháp mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng để Học viện Tư pháp đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm 2019. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm